VYMŔZAJÚCA MEDZIPLODINA

ÖPULFIT

 • rýchle rastie a pokrýva pôdu
 • dobre potláča buriny
 • spoľahlivo vymŕza
 • nenáročná na predsejbovú prípravu

Popis

Zmes vhodná do greeningu, pre neskoršie výsevy aj bez kvalitnej prípravy osivového lôžka
na ľahkých pôdach sejeme bezorebne priamo do strniska, preto je nutné navýšiť výsevok na 40 kg t.j. 2 balenia
pohánka, horčica a reďkev majú dostatočne rýchly počiatočný vývoj, ktorý veľmi dobre potláča buriny
zložením je nevhodná pre repkové osevné postupy – pre čelaď kapustovité
Zloženie : 20% Horčica biela, 10% Reďkev siata olejná, 70% Pohánka

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 20 kg
  • Doporučený termín sejby: od 15.augusta-do 15.septembra
  • Odporúčaný výsevok: 20-40 kg/ha