Prísevová zmes pre stredne intenzívne využitie

GRÜNLANDPROFI NA

Zmes pre oblasti so strednou nadmorskou výškou a drsnejšie, na živiny chudobnejšie plochy, so stredne intenzívnym obhospodarovaním

 • Stredne intenzívne využitie - 3 až 4 kosby za rok
 • Vhodná pre stredne položené až drsné oblasti
 • Zvyšuje úrodový potenciál existujúcich trávnych porastov
 • Vysoký podiel výbežkatej trávy lipnice lúčnej zaručuje hustú mačinu a vysokú kŕmnu hodnotu zelenej hmoty

Popis

Zloženie zmesi s konkurencieschopnými a
trvácimi druhmi tráv garantuje tvorbu hustej a robustnej
mačiny. Obsah bielkovín a energetická hodnota krmiva sa vďaka
zmesi GRÜNLANDPROFI NA výrazne zvýši. Vyzdvihnuteľnými
vlastnosťami tejto zmesi je odolnosť porastov proti vyzimovaniu
a trvácnosť na stanovišti.

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 10 kg
  • Doporučený termín sejby: apríl-august
  • Odporúčaný výsevok: založenie porastu: 25kg/ha, pravidelný prísev: 10-15 kg/ha