Intenzívna ďatelinotrávna zmes pre prísev do drsných a suchých oblastí

GRÜNLANDPROFI KB

 • Zmes pre prísevy na zintenzívnenie využitia trávnatých plôch – poskytuje 4 až 5 kosieb
 • Obzvlášť vhodná pre suché a drsné oblasti
 • Rýchla pokryvnosť v medzerovitých porastoch
 • Vysoká konkurencieschopnosť použitých druhov v zmesi, s vynikajúcou toleranciou proti suchu a s veľmi dobrou odolnosťou proti vyzimovaniu

Popis

Mätonoh trváci a
Ďatelina lúčna zaisťujú rýchle pokrytie pôdy v medzerovitých
porastoch. Lipnica lúčna ako trváca intenzívne výbežkatá a pôdu
prekoreňujúca tráva vytvára hustú mačinu. Aj za sucha zaisťuje
zmes GRÜNLANDPROFI KB vysoké úrody a tým zabezpečuje
každoročne istotu prísunu základných živín v krmive HZ.

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 10 kg
  • Doporučený termín sejby: apríl-august
  • Odporúčaný výsevok: 30 kg/ha