Zmes pre prísev a intenzívnu výrobu zeleného krmiva

GRÜNLANDPROFI NI

Zmes pre obnovu v miernych a vlhkých polohách s intenzívnym využívaním

 • Vhodná pre oblasti, kde sa očakáva pravidelne 4 až 6 kosieb
 • Pre oblasti so strednou nadmorskou výškou, vlhké miesta alebo tzv. úrodné lokality
 • Optimálna zmes pre prísev do suchom poškodených trávnych porastov
 • Vysoký podiel mätonohu trváceho zaručuje konkurencieschopnosť proti agresívnej Lipnici pospolitej a Kostrave červenej, po sejbe dosahuje rýchlu pokryvnosť pôdy

Popis

Podiel rýchlo rastúcich zložiek zaručuje rýchly rast a rovnomerné
pokrytie pôdy. Okrem možnosti intenzívneho využívania,
zmes GRÜNLANDPROFI NI ponúka dve výhody v
jednom a to toleranciu proti suchu a odolnosť proti vyzimovaniu.
HZ si ocenia obnovenie vysokej kvality zelenej hmoty
trávnatých porastov a aj následne vysokoenergetickú siláž.

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 10 kg
  • Doporučený termín sejby: apríl-august
  • Odporúčaný výsevok: založenie porastu: 25kg/ha, pravidelný prísev: 10-15 kg/ha