SAATBAU LINZ - W SŁUŻBIE SKIEROWANEMU NA PRZYSZŁOŚĆ ROLNICTWU

"Przekonanie, że tylko dzięki prężnej organizacji całokształtu instytucji będzie możliwe rozwiązanie trudnych zadań stawianych przez przyszłość, skłoniło nas do połączenia pięciu regionalnych spółdzielni SAATBAU w jedną górnoaustriacką spółdzielnię SAATBAU."

Wraz z tym sformułowaniem zrodziła się w 1950 roku firma SAATBAU LINZ. Obecnie członkami spółdzielni i zarazem właścicielami przedsiębiorstwa jest ok. 3 000 rolników. Struktura spółdzielni tworzy stabilny fundament, na którym możliwe jest elastyczne, ukierunkowane na przyszłość działanie, zgodne z wymogami czasu. Zaufanie, którym darzą nas nasi członkowie, kompetencje, decydujący głos i łatwość w podejmowaniu decyzji przez Zarząd i Kierownictwo oraz motywacja i wiedza współpracowników – na tym opiera się wydajność SAATBAU LINZ.


Pracujemy dla rolnictwa. We wszystkich dziedzinach naszej działalności staramy się dokonywać możliwie największych osiągnięć. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialność za klientów, konsumentów i członków.