Typ Ziarna Flint-Dent | FAO: 240

NORICO

 • Wysoki i stabilny potencjał plonowania na ziarno
 • Szczególna przydatność do przemysłu młynarskiego
 • Wyjątkowa odporność na wyleganie
 • Dobrze sprawdza się na słabszych stanowiskach

Opis

Wyjątkowa odporność na okresowe niedobory wody
potwierdzona plonami w 2015 i 2018 roku. Doskonała zdrowotność roślin i kolb ze szczególną
odpornością na fuzariozy. Rok rejestracji: PL 2015

  Nadzorowanie plantacji

  • Zalecenia dotyczące uprawy: 8 - 9 roślin/m2

  Aktualności i
  wydarzenia

  Quick Links