Soja | 000+++

ADESSA

Najwyższe plony na każdym polu!

 • Bardzo wysoki potencjał plonowania połączony z wysoką wczesnością
 • Najwyższy plon po dwóch latach badań w grupie wczesnej 36,2 dt/ha
 • Bardzo dobra odporność na pękanie strąków
 • Dobra odporność na wyleganie

Opis

Soja ADESSA najwyżej plonuje z wczesnych odmian. Plon nasion i białka zdecydowanie większy niż innych odmian o podobnej wczesności. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej wczesny do bardzo wczesnego. Od pierwszych doświadczeń w roku 2017 odmiana Adessa plonowała wysoko i stabilnie, w każdym roku osiągała plony powyżej 30 dt/ha. W roku przedrejestacyjnym osiągnęła plon powyżej 40 dt/ha.

  Nadzorowanie plantacji

  • Jednostka opakowania: Dostępna w opakowaniu 150.000 nasion
  • Zalecenia dotyczące uprawy: 60 - 70 ROŚLIN/m²; 4 - 5 JEDNOSTKI/ha

  Profil odmianowy

  Agronomie
  Łamliwość łodyg*
  3 niskie
  Wysokość roślin*
  2 bardzo niska do niskiej

  Klasyfikacja według AGES - Instytutu Zrównoważonej Ochrony Roślin
  *Klasyfikacja według hodowcy

  Aktualności i
  wydarzenia

  Quick Links