Klimafit

SAATBAU LINZ oznacza marką KLIMAFIT te odmiany, które ponadprzeciętne plonują w niekorzystnych warunkach środowiskowych.

KLIMAFIT oznacza

  • Stabilność w różnych warunkach środowiskowych
  • Tolerancja na stres i zdrowie
  • Ponadprzeciętna wydajność nawet w niekorzystnych warunkach, takich jak upał i susza

Nasza odpowiedź na zmiany klimatyczne

Ostatnie lata charakteryzowały się z jednej strony upałami i suszą, a z drugiej obfitymi opadami deszczu. Wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi są wszechobecne. Poszukiwane są odmiany solidne, stabilne środowiskowo i odporne na stresy.

Na takie ekstremalne zjawiska pogodowe jak w ostatnich latach – czy to susza, czy nawalne opady – nie mamy wpływu. Ale to, na co możemy mieć wpływ, to sposób, w jaki uprawiamy nasze gleby. Z jednej strony wodę należy oszczędzać, starając się powstrzymać bezproduktywne parowanie. Z drugiej strony, można podjąć środki w celu poprawy zdolności magazynowania wody w glebie i zwiększenia szybkości infiltracji w przypadku ulewnego deszczu. Oba te sposoby prowadzą do zwiększenia ilości wody w glebie, która z kolei jest dostępna dla wzrostu roślin.

Oprócz poprawy struktury, wzrostu zawartości próchnicy i ulepszenia jakości gleby, ogromne znaczenie ma wybór odmian dostosowanych do danej gleby i zmieniających się warunków pogodowych. Hodowla roślin, a tym samym ciągłe tworzenie odmian o wymaganych cechach jest tu kluczowe.

Hodowla roślin, a w szczególności selekcja nowych odmian odbywa się w danych warunkach klimatycznych, w których zachodzi naturalny proces adaptacji.

My, hodowcy, kierujemy tym procesem, przenosząc nasze doświadczenia selekcyjne na obszary charakteryzujące się stresowymi warunkami klimatycznymi. Dzięki temu tworzymy odmiany dostosowane do różnych środowisk. W celu zagwarantowania wysokich plonów w zmieniających się warunkach pogodowych, takich jak obfite opady deszczu i susza poszukujemy roślin z silnym systemem korzeniowym, wyróżniających się optymalnym rozwojem i zdrowotnością. W naszych hodowlanych intensywnie pracujemy nad rozwojem odmian dobrze przystosowanych do klimatu, aby sprostać przyszłym wymaganiom naszych rolników.

Odmiany wyróżnione marką KLIMAFIT: