ĎATELINOVÁ ZMES PRE ZELENÉ MEDZIRADIE

REBENFIT

Slúžim vinici aj sadu

 • Nízka lignifikácia stonky každého druhu v zmesi podporuje intenzitu obrastania po mulčovaní, v suchom roku kosíme čo najskôr nekonkurujú
 • Zelené rady bránia erózii, obnovujú biodynamiku vinice a znižujú stres
 • Počas leta a pred zberom hlavne vo vlhkom ročníku ju nedoporučujeme valcovať
 • V odrodách s nižším obsahom kyselín pomáha udržať optimálnu hladinu ľasimilovateľného dusíka, čo sa prejaví na produkcii harmonických vín aj suchom a horúcom ročníku

Popis

Rýchle vytvára organickú hmotu v čase nedostatku vlahy.
V období sucha prekoreňuje pôdu iba do hĺbky cca 20-25 cm.
Umožňuje optimálny prejazd mechanizmov, zberové práce
prebiehajú aj za vlhka v čistote.
Predchádza utužovaniu pôdy, vďaka mačine sa v pôde tvorí humus.
Plytkým zakorenením nekonkuruje v živinách a pôdnej vlahe
a ďatelinoviny pútajú vzdušný dusík.
Kosením a mulčovaním každý druh v tejto zmesi striedavo po
dobu 3 – 4 rokov pokrýva medziradie.
Optimálne zloženie vybraných druhov zmesi podobnej veľkosti
semien uľahčuje jej výsev.
Pridaním nevädze a skorocelu zmes láka čmeliaky a opeľovačov.
Zloženie:
• Ďatelina purpurová
• Ľaničník siaty
• Lucerna ďatelinovitá
• Ďatelina plazivá
• Nevädza poľná
• Skorocel kopijovitý
• Rukola

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 10 kg
  • Doporučený termín sejby: skoro na jar alebo od 15.augusta do 5.septembra
  • Odporúčaný výsevok: 30-35 kg/ha celoplošne