Vysokoúrodná zmes pre trvalé lúky

GRÜNLANDPROFI EB

VVysokoprodukčná zmes na prísev pre trvalé lúky s intenzívnym hospodárením

 • Lúky poskytujú 4 až 5 kosieb , vďaka dobrej tolerancii proti suchu a zimuvzdornosti je GP EB vhodná aj pre suché a drsné oblasti
 • Zmes zameraná na úrodnosť a veľmi kvalitnú siláž
 • Vhodná aj pre periodické prisievanie do zverou a dažďom lokálne poškodených plôch ,

Popis

Zloženie zmesi je výnimočné – optimálne nakomponované
odrody poskytujú vysokokvalitné krmivo, ľahko stráviteľné a
silážovateľné. Pri optimálnom hnojení dusíkom poskytujú
najvyššie a najkvalitnejšie úrody. Vysoké percento Reznačky
laločnatej a schopnosť rýchlej regenerácie – obrastania zaisťujú
úrody aj v suchých rokoch.

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 10 kg
  • Doporučený termín sejby: apríl-august
  • Odporúčaný výsevok: 30 kg/ha