Trvalá lúčna a pasienková zmes

GRÜNLANDPROFI G

Trvalý pasienok pre mierne a stredné polohy s obsahom reznačky

 • určená pre TTP do 800 m n.m.
 • optimálne využitie nachádza pri dávkovom pasení , s možnosťou aj na príležitostné kosenie
 • vhodná aj pre suchšie oblasti, v prípade kosenie poskytuje až 4 kosby ročne
 • Mätonoh trváci, Reznačka, Kostrava lúčna garantujú vysokú kŕmnu hodnotu

Popis

Popri využití na na pasenie a pravidelnú striedavú kosbu v stredných a miernych polohách, je GRÜNLANDPROFI G veľmi
vhodná aj pre obnovu pasienkov na kosenie a dávkovú pastvu aj na suchých stanovištiach.
Zloženie zmesi:
Ďatelina plazivá
Ľadenec rožkatý
Mätonoh trváci
Kostrava lúčna
Kostrava červená
Reznačka laločnatá
Lipnica lúčna
Timotejka lúčna

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 10 kg
  • Doporučený termín sejby: april-august
  • Odporúčaný výsevok: Novozaložené porasty: 30kg/ha, Podsev: 15 kg/ha