Trávna zmes pre chov koní

GRÜNLANDPROFI PS

Viacročná trávna zmes pre lúky a pasienky na chov koní vhodná pre všetky oblasti

 • Vysokoodolná proti utláčaniu a rozpadávaniu mačiny , určená pre pasenie koní do všetkých oblastí
 • Zmes je bez ďatelinovín, zložená z hodnotných trávnych druhov
 • Vysokou stráviteľnosťou ponúka chutnú pastvu, vhodná pre produkciu sena
 • Vhodná pre zakladanie a podsevy lúk a pasienkov do všetkých oblastí

Popis

Mätonoh trváci a reznačka laločnatá garantujú
vynikajúce odnožovanie, čím prispievajú k vytváraniu hustej
mačiny odolnej ušľiapávaniu. Okrem toho mätonoh trváci nie je
citlivý na intenzívne spásanie. Zmes GRÜNLANDPROFI PS je
rovnako vhodná pre podsev ako aj pre zakladanie lúk a pasienkov
pre chov koní. Zmes vybraných druhov tráv ponúka vysokú
kvalitu sena a seno pre kone má výborné chuťové vlastnosti

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 10 kg
  • Doporučený termín sejby: apríl-august
  • Odporúčaný výsevok: 30-35 kg
  • Ochrana rastlín: pre všetky polohy , využitie pre lúky a produkciu sena