Intenzívna ďatelinotrávna zmes s obsahom ďateliny lúčnej

FUTTERPROFI IM

Zmes na zelené krmivo na o.p. pre mierne stredne položené polohy

  • Vysoký podiel mätonohov umožňuje až 6 kosieb
  • Univerzálne použiteľná, plastická a vhodná pre všetky polohy
  • Vysoký obsah cukrov zaisťuje chutnosť krmiva
  • intenzívne hnojenie zaručuje vysoké úrody zelenej hmoty s vysokým obsahom energie, vhodná aj pre GPS

Popis

Zmes FUTTERPROFI IM pozostáva z vysokého podielu mätonohov
(32%), ktoré zreteľne navyšujú úrodu a obsah energie
(cukrov). Zmes FUTTERPROFI IM je vhodná pre chovy s
vysokým stavom HD a zároveň je predurčená na vysokú
intenzitu hnojenia s hospodárskymi hnojivami (močovka,
hnojovica). Zmes FUTTERPROFI IM oplýva vynikajúcou
silážovateľnosťou a vďaka vysokému obsahu cukrov poskytuje
chutné a ľahkostráviteľné vysoko energetické krmivo. Takto
zložením vyvážená rýchle rastúca zmes umožňuje vysokú
frekvenciu kosby.

    AGROTECHNIKA

    • Balenie: 10 kg
    • Odporúčaný výsevok: 25kg/ha