Ďatelinotrávna zmes s obsahom ďateliny lúčnej

FUTTERPROFI KR

Zmes určená pre neúrodné a suché polohy pestovania

 • Umožňuje dosiahnuť až 4 kosby , obsahuje zimuvzdorné a suchuodolné komponenty vhodné pre výsušné a na živiny chudobné polohy
 • Je výbornou predplodinou vďaka pútaniu vzdušného dusíka, oživením o mikroorganizmy zlepšuje pôdnu úrodnosť
 • Dlhšej životnosti na stanovišti vďačí zimuvzdorným komponentom (trvácnosť 3 - 4 roky)

Popis

Zmes FUTTERPROFI KR obsahuje Kostravovec (Festulolium),
ktorý lepšie prekonáva stres so sucha, ako iné trávne druhy.
Ďatelina hybridná, Timotejka lúčna, Kostrava lúčna a Reznačka
laločnatá zabezpečujú vďaka svojej odolnosti proti vymrznutiu
hustotu mačiny viac ako 2 roky. Pozoruhodná je najmä schopnosť
FP KR zlepšiť prírodnú pôdnu úrodnosť a jej rozkladné
procesy. Ďatelinoviny a trávy zabezpečujú vyvážené prekorenenie.
Zmes FUTTERPROFI KR prináša výhody na drsných
miestach a je všeobecne rýchlo rastúcou a vysoko úrodnou
zmesou.

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 10 kg
  • Doporučený termín sejby: apríl-august
  • Odporúčaný výsevok: 25kg/ha