Ďatelinotrávna zmes s obsahom ďateliny lúčnej a lucerny siatej

FUTTERPROFI LR

  • Za predpokladu 1. skorej kosby dosiahne až 4 - 5 kosieb ročne (pozor na drevnatenie stoniek lucerny)
  • Ideálna pre suchšie stanovištia, ale poskytuje tiež maximálne úrody vo vlhkých oblastiach
  • Neúrodné lokality s dostatočnou zásobou vápnika dokáže vylepšiť
  • Dodáva vysoký obsah vitamínov a minerálnych látok s vynikajúcou stráviteľnosťou

Popis

Rozvetvený koreňový systém všetkých komponentov v
zmesi ponúka najlepšie prekorenenie pôdy za súčasne vysokej
schopnosti pútať vzdušný dusík. Aj v oblastiach s menším
počtom zrážok prináša zmes FUTTERPROFI LR vynikajúce
úrody sušiny s najvyššou kvalitou. Vo vlhších ročníkoch zaisťuje
úrodu Ďatelina lúčna. Vďaka vysokej produkcii bielkovín je
ideálnym doplnkom kŕmnych dávok s kukuricou na siláž.

    AGROTECHNIKA

    • Balenie: 10 kg
    • Odporúčaný výsevok: 30 kg/ha