Ďatelinotrávna zmes s obsahom ďateliny lúčnej

FUTTERPROFI KM

Zmes určená pre stredné a mierne polohy pestovania

 • Rýchlo rastúce komponenty v zmesi umožňujú 5 kosieb , ideálne do miernych a vlhkých oblastí
 • Vysoký podiel Ďateliny lúčnej a Kostravovca (Festulolium) zaručuje vysoké úrody aj počas suchých rokov
 • Rýchlu regeneráciu garantuje optimálny výber druhov a odrôd zladených do tejto zmesi

Popis

Zmes FUTTERPROFI KM vďaka vysokému podielu Ďateliny
lúčnej a rýchle rastúcim mätonohom (30%) poskytuje veľmi
vysoké úrody sušiny a siláže najvyššej kvality. Pomaly rastúce
druhy tráv zaisťujú úrodnosť aj pri dlhodobom využívaní. Zmes
FUTTERPROFI KM je ideálna pre kŕmne dávky tvorené silážnou
kukuricou s vysokým obsahom škrobu, pretože je schopná udržať
pomer hrubého proteínu a škrobu v optimálnom pomere. Zmes
FUTTERPROFI KM svojimi vyváženými nutričnými hodnotami
je vhodná aj pre vysokoúžitkové chovy HZ. Zloženie tejto zmesi s
rýchlym obrastaním-regeneráciou mačiny umožňuje až 5 kosieb
ročne. Podiel suchuodolných komponentov (Ďatelina lúčna,
Festulolium – Kostravovec a Reznačka laločnatá) zaisťuje maximálnu
produkčnú schopnosť aj v suchých ročníkoch.

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 10 kg
  • Doporučený termín sejby: apríl-august
  • Odporúčaný výsevok: 25kg/ha