Typ: Ziarna flint-dent| FAO: 260

ALBIREO

  • Mieszaniec czteroliniowy stabilnie plonujący w zróżnicowanych warunkach klimatycznych
  • Rekordowo wysokie rośliny o wyjątkowej odporności na wyleganie
  • Mocny efekt „stay-green” przyczyniający się do wyjątkowej zdrowotności roślin
  • Bardzo mocny wczesny wigor i tolerancja na chłody

Opis

ALBIREO to wybitna odmiana w okresie dojrzałości wczesnej i średniowczesnej, gwarantująca doskonałe plonowanie suchej masy i dobrą stabilność plonowania przez wiele lat. Może być wykorzystana jako ziarno, na kiszonkę lub do produkcji biogazu. Jego szybki wczesny wigor w połączeniu z wczesną dojrzałością i bardzo dobrą odpornością na wyleganie to cechy korzystne agronomicznie. Stosowany jako kukurydza na kiszonkę lub na biogaz, ALBIREO osiąga wysokie plony świeżej masy dzięki imponującej wysokości roślin, średniej zawartości skrobi i bardzo dobrej wartości energetycznej

    Aktualności i
    wydarzenia

    Quick Links