Typ: Ziarna flint-flint-dent| FAO: 250

DELFT

  • Wysoki potencjał plonowania ziarna
  • Bardzo wysokie plony suchej masy
  • Bardzo wysoki udział skrobi w kiszonce
  • Ziarno typu pośredniego

Nadzorowanie plantacji

  • Zalecenia dotyczące uprawy: ziarno: 8 - 8,5 roślin/m2, kiszonka: 9 - 9,5 roślin/m2

Aktualności i
wydarzenia

Quick Links