Rzodkiew nicieniobójcza

OCTOPUS

 • Skutecznie redukuje populację nicieni w glebie
 • Zwiększa zawartość glebowej materii organicznej
 • Chroni glebę przed degradacją i pełni funkcję fitosanitarną

Opis

Rzodkiew OCTOPUS jest szczególnie polecana do ujęcia w płodozmianach buraczanych i ziemniaczanych. OCTOPUS wykazuje bardzo dobre właściwości nicieniobójcze – redukcja populacji nicieni jest warunkiem koniecznym dla uzyskania dobrych plonów ziemniaków i buraków. OCTOPUS poprawia strukturę gleby poprzez głębokie korzenienie się, wzbogaca glebę w próchnicę, poprawia je warunki wodno-powietrzne, ogranicza wymywanie składników mineralnych do głębszych warstw, udostępnia wymyte nawozy roślinom następczym.

  Nadzorowanie plantacji

  • Jednostka opakowania: 25 kg
  • Czas siewu: koniec lipca-połowa września
  • Zalecenia dotyczące uprawy: 25 kg

  Aktualności i
  wydarzenia

  Quick Links