FORZA

Rzodkiew melioracyjna

 • Szybko rozwija się w początkowej fazie, dobrze tłumi chwasty
 • Doskonale pokrywa glebę - liście chronią przed erozją wietrzną
 • Długie korzenie palowe doskonale spulchniają glebę
 • Tworzy niewielką masę naziemną - łatwe niszczenie mechaniczne

Opis

Silny, palowy system korzeniowy rzodkwi FORZA drenuje glebę, tworząc w zbitej, zagęszczonej ziemi przestwory i kanaliki, poprawiając znacznie warunki wodno-powietrzne stanowiska. FORZA sięga swoimi rozbudowanymi korzeniami w głąb ziemi i umożliwia retencję wymytych składników mineralnych, które stają się dostępne i mogą być wykorzystane przez uprawy następcze. FORZA wzbogaca glebę w bardzo dużą ilość materii organicznej, przyczyniając się do zwiększenia zawartości próchnicy w glebie.

  Nadzorowanie plantacji

  • Jednostka opakowania: 5 kg
  • Czas siewu: połowa lipca - początek września
  • Zalecenia dotyczące uprawy: 6—8 kg/ha

  Aktualności i
  wydarzenia

  Quick Links