Soja | wczesna do średniowczesnej

ABELINA

Niepodważalny potencjał!

 • zalecana do uprawy w całej Polsce za wyjątkiem rejonów o najtrudniejszych warunkach termicznych
 • rekordowo wysokie i rekordowo stabilne plony w doświadczeniach COBORU 2014-2018
 • wybitny wczesny wigor – szybkie zwarcie łanu
 • włączona na wszystkie Listy Odmian Zalecanych soi w Polsce (w woj. opolskim, śląskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, podkarpackim,)

Opis

ABELINA w doświadczeniach COBORU oraz w produkcji polowej wyróżnia się bardzo wysokim potencjałem plonowania i wyjątkową stabilnością w latach. W bardzo niekorzystnym dla uprawy soi 2015 roku odmiana uzyskała plon na poziomie 109 % wzorca. W 2014 i 2016 zaliczyła rekordowe wyniki plonowania odpowiednio 112 % i 114 % wzorca. Pod względem jakościowym jest to soja o bardzo wysokiej zawartości tłuszczu i wysokim plonie białka z hektara. Mocny wczesny wigor i szybki wzrost ułatwia prowadzenie łanu, uniemożliwiając ekspansję chwastów. Dodatkową zaletą ABELINY jest wysokie osadzenie najniższego strąka.

  Nadzorowanie plantacji

  • Jednostka opakowania: Dostępna w opakowaniu 150.000 nasion
  • Zalecenia dotyczące uprawy: 60 - 70 ROŚLIN/m²; 4 - 5 JEDNOSTKI/ha

  Profil odmianowy

  Agronomia
  Wczesność wg. COBORU
  4 wczesna do średniowczesnej
  Wysokość roślin
  10 wysoka - ok. 103 cm
  Odporność na wylęganie
  6 średnia
  Wysokość osadzenia najniższego strąka
  8 wysoka - ok. 13 cm
  Zawartość białka
  10 wysoka
  Masa Tysiąca Nasion (MTN)
  8 wysoka - ok. 180 g

  Klasyfikacja według AGES - Instytutu Zrównoważonej Ochrony Roślin
  *Klasyfikacja według hodowcy

  Aktualności i
  wydarzenia

  Quick Links