Soja | wczesna do średniowczesnej

PAMELA

Wysoki i wczesny plon!

 • Rejestracja PL 2023
 • Wysokie plonowanie
 • Średnio wysokie rośliny - bardzo stabilne - nie wylegają!
 • Znakomita odporność na septoriozę liści, mączniaka rzekomego i bakteryjną plamistość

Opis

PAMELA to nowa odmiana w ofercie SAATBAU, wpisana do Krajowego Rejestru w 2022 r., po dwóch latach testowania, PAMELA osiągała wysokie plony, co zdecydowało o rejestracji w Polsce.

  Nadzorowanie plantacji

  • Jednostka opakowania: Dostępna w opakowaniu 150.000 nasion
  • Zalecenia dotyczące uprawy: 60 - 70 ROŚLIN/m²; 4 - 5 JEDNOSTKI/ha

  Profil odmianowy

  Agronomie
  Wczesność wg. COBORU*
  4 wczesna do średniowczesnej
  Wysokość roślin*
  6 średnia - ok. 85 cm
  Odporność na wylęganie*
  10 wybitna
  Wysokość osadzenia najniższego strąka*
  6 średnia - ok. 12 cm
  Zawartość białka*
  6 dość wysoka
  Masa Tysiąca Nasion (MTN)*
  8 wysoka - ok. 209 g

  Klasyfikacja według AGES - Instytutu Zrównoważonej Ochrony Roślin
  *Klasyfikacja według hodowcy

  Aktualności i
  wydarzenia

  Quick Links