Ozimné triticale

TRIBONUS

Dobré až trikrát

 • poskytuje enormnú úrodu zrna
 • výnimočná odolnosť proti vyzimovaniu
 • nízka a odolná proti poliehaniu
 • dobrý zdravotný stav

Popis

zimná odroda triticale TRIBONUS preukázala v odrodových
skúškach AGES výnimočnú kombináciu troch vlastností:
najvyšších úrod, odolnosti proti vyzimovaniu a veľmi dobrou
odolnosťou proti poliehaniu. Táto stredne skorá a vzrastom
krátka odroda oplýva dobrým zdravotným stavom a vysoká
úroda zrna dosahuje aj vysokú hektolitrovú váhu. Pri intenzívnom
pestovaní dosahuje vysokú efektívnosť zhodnocovania
N-hnojenia (obsah proteínov v zrne).

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 30 kg | BigBag: 1.000/500 kg , balenie vo vreciach a 500 kg BB nahlásiť čo najskôr
  • Doporučený termín sejby: od 20. septembra - do 31. októbra
  • Odporúčaný výsevok: 260 - 420 zŕn/m2

  PROFIL ODRODY

  Sklon k napadnutiu hubovými patogénmi
  sklon k napadnutiu-Hrdza pšeničná
  6 stredná až vysoká
  Agronomické vlastnosti
  Sklon k poliehaniu
  4

  Klasifikácia podľa AGES - Inštitút pre trvalo udržateľnú rastlinnú výrobu
  *Klasifikácia podľa hodnotenia pestovateľov