Rzepak ozimy

SHERWOOD

Bezpieczne plony!

 • wysoki potencjał plonowania
 • mocny wczesny wigor
 • bardzo dobra zimotrwałość
 • toleruje słabsze kompleksy glebowe

Opis

SHERWOOD to nowa propozycja w naszej ofercie odmian
populacyjnych. Wysokiemu potencjałowi tej średnio wczesnej
odmiany towarzyszą wysoka zimotrwałość, tolerancja słabszych
gleb, dobra zdrowotność i szybki rozwój po siewie. SHERWOOD
znakomicie wykorzystuje potencjał słabszych stanowisk
przeznaczanych pod odmiany populacyjne.

  Nadzorowanie plantacji

  • Jednostka opakowania: 150.000 nasion
  • Zalecenia dotyczące uprawy: Termin siewu/obsada [roślin/m²]: wczesny 35 - 40 optymalny 40 - 45 opóźniony 50 - 60

  Aktualności i
  wydarzenia

  Quick Links