Rzepak ozimy

RANDY

Potrójnie wczesny!

 • potrójnie wczesny: w wiosennym starcie, w kwitnieniu, w zbiorze
 • bardzo wysoki potencjał plonowania
 • wysoka odporność na pękanie łuszczyn
 • przydatność na słabsze i lżejsze gleby

Opis

RANDY to nowa, populacyjna odmiana rzepaku ozimego, o bardzo wysokim potencjale plonowania zarówno nasion, jak i tłuszczu. Wyróżnia się wysokim tempem wzrostu i bardzo szybkim osiąganiem kolejnych stadiów rozwoju. Wysoki jesienny wigor powoduje, że RANDY najlepiej sprawdza się w siewach w terminie optymalnym lub opóźnionym dla danego regionu. Bardzo szybki wiosenny start pozwala roślinom lepiej wykorzystać wodę dostępną w glebie po zimie. Bardzo wczesny początek kwitnienia oraz zdecydowanie dłuższy jego okres zapewniają lepsze zapylenie, a tym samym wpływają na ilość wytworzonych łuszczyn. Wysoki plon budowany jest również poprzez wysoką masę tysiąca nasion, a „zabezpieczany” dzięki bardzo niskiej skłonności łuszczyn do pękania. RANDY wykazuje się również wysoką zdrowotnością, a także możliwością uprawy na słabszych i lżejszych stanowiskach.

  Nadzorowanie plantacji

  • Jednostka opakowania: Dostępny w opakowaniu 150.000 nasion
  • Zalecenia dotyczące uprawy: 60-80 ziaren/m²

  Aktualności i
  wydarzenia

  Quick Links