Rzepak ozimy

Wally

Stabilny plon i wyjątkowa jakość oleju!

 • bardzo wysoka zawartość kwasów oleinowych (HO - High Oleic)
 • bardzo dobra zimotrwałość
 • wczesna odmiana o dobrym wigorze

Opis

WALLY to jedna z najnowszych propozycji w naszej ofercie odmian
populacyjnych, zarejestrowana na wymagającym czeskim rynku
w 2023 r. odmianę charakteryzuje wysoki potencjał plonowania,
bardzo dobra zimotrwałość, tolerancja słabszych stanowisk i dobra
zdrowotność. WALLY wyróżnia się na tle innych odmian rzepaku
wyjątkową jakością oleju, wynikającą z wysokiego udziału kwasu
oleinowego (HO – High Oleic). Olej wytłoczony z odmiany WALLY
jest bardzo stabilny podczas obróbki termicznej i znakomicie nadaje
się do smażenia.

  Nadzorowanie plantacji

  • Jednostka opakowania: 150.000 nasion
  • Zalecenia dotyczące uprawy: Termin siewu/obsada [roślin/m²]: wczesny 35 - 40 optymalny 40 - 45 opóźniony 50 - 60

  Aktualności i
  wydarzenia

  Quick Links