10.08.2023

Buteo Start + Opticare

Oljna ogrščica je tretja najpomembnejša oljnica na svetu in drugi najpomembnejši vir rastlinskih beljakovin. Priporočljiva za setev v poljedelskem kolobarju, saj zboljšuje strukturo in rodovitnost tal. Potrebno je paziti, da v kolobarju ne pride na isto površino pogosteje kot vsaka 4 leta, ker z naraščanjem križnic v kolobarju pridelek oljne ogrščice pada, bolezni pa se hitreje razvijajo. Velik pomen ima tudi tretiranje semena, ki zagotavlja zgodnjo zaščito rastline.

Več zaščite za mlade rastline

Z Buteo Start + Opticare vam ponujamo preizkušeno popolno tretiranje, ki zagotavlja zaščito mladih rastlin od vznika do faze 2 – 3 listov oljne ogrščice.

 

Repičar je bil v letih 2020/2021 velika nadloga in je jeseni povzročali škodo pri prehranjevanju mladih rastlin ter na koncu v rastlino ogrščice odložil jajčeca. Ta jajčeca so se razvila v ličinke, ki so poškodovale ogrščico v rastnem vršičku do takšne mere, da je rastlina propadla.

Zagotovljen vznik z OPTICARE + Buteo

Semena vseh hibridov/sort SAATBAU LINZ so standardno obdelana z pripravkom OPTIcare (fungicid Scenic Gold in mikroelementi fosfor, bor in molibden) in insekticidom Buteo (aktivna snov Flupyradifurone). Obdelava OPTICARE + Buteo zagotavlja hiter, enakomeren in zdrav vznik.

Z uporabo SAATBAU hibridov/sort in izvedenimi ostalimi agrotehničnimi ukrepi, kot so optimalni čas setve, uporaba rastnega regulatorja ipd., bo rastlina jeseni varna. Več o tem si lahko preberete v reviji Saatbauer 3/2021 (stran 8) in 2/2022(stran 9).  Vsekakor pa je potrebno pozorno spremljati stanje posevka predvsem do razvoja 2.lista.

Zvonko Glažar

produktni vodja