14.12.2023

Precizna setev – pogled na setev koruze iz ptičje perspektive

NAJPOMEMBNEJŠI CILJ UPRAVLJANJA EVIDENC ZA POSAMEZNO LOKACIJO JE POVEZATI INFORMACIJE IN RAZPOLOŽLJIVE SPLETNE STRANI ZA UČINKOVITEJŠE IN OKOLJU PRIJAZNEJŠE IZVAJANJE AGROTEHNIČNIH UKREPOV.

Podjetje SAATBAU LINZ ponuja digitalno orodje, primerno za precizno setev, ki v povezavi s KLIMAFIT hibridi koruze poveča donosnost pridelka koruze. Spletno orodje, ki je rezultat večletnih internih preskušanj in sodelovanja s podjetjema Innovation Farm iz Wieselburg in FARMDOK Software, je na trgu od leta 2023.

Rast rastlin koruze je tesno povezana z vsebnostjo hranil in vode v tleh, zato za vse hibride priporočamo odmerke semena glede na regijo, stanje tal in oskrbo z vodo. Ker lahko koruzna rastlina kompenzira različne okoljske razmere z različnimi komponentami pridelka, kot so število rastlin, storži na rastlino, število zrn na storž in absolutno maso zrnja, je priporočena količina semena vedno rezultat izkoristka potenciala pridelka, tolerantnosti na sušo, stabilnosti in stroškov semena. Kakovost tal na njivi je redko homogena; boljša oskrba z vodo na nekaterih delih njive lahko glede na izbrano sorto/hibrid omogoči, da se višja setvena norma spremeni v bistveno večji pridelek. Manjša setvena norma na zelo suhih delih njive pa izboljša tolerantnost koruze na stres in sušo. Precizna setev koruze v povezavi s priporočenim hibridom, prilagojeno delu njive, omogoča bistveno različne gostote posevkov na enem in istem polju na podlagi talnih razmer, ravni pridelka in večletnih vremenskih podatkov za posamezna območja dela polja.

Nastavitev aplikacijskih zemljevidov

Zemljevidi uporabe odražajo potencial pridelka na podobmočjih opazovane njive. Izdelani so na podlagi večletnih satelitskih podatkov, ki prepoznavajo razlike v rasti in biomasi v mreži 10 x 10 m in so na voljo za vsa potencialna koruzna polja v Sloveniji. Glede na heterogenost polja je to običajno razdeljeno na tri do devet različnih pridelovalnih območij, pri čemer se setvena norma, začenši z osnovno setveno normo na boljših območjih, ustrezno poveča oziroma zmanjša na slabših območjih. Strokovno znanje podjetja SAATBAU LINZ v sodelovanju z družbo FARMDOK je filtriranje signalnih vrednosti in osnovnih podatkov iz množice podatkov ter na podlagi tega sprejemanje pravilnih odločitev za izdelavo aplikacijskih zemljevidov.

Rezultati in zaključki preizkušanje

Letošnji poskus je dokazal, da setev koruze z variabilno setveno normo glede na pogoje v tleh, odlično pripomore k zmanjšanju tveganj in povečanju skupnega pridelka. Velike razlike v padavinah kažejo učinek v povečanju pridelka pri variabilni setveni normi glede na fiksno setveno normo.

Če povzamemo, lahko rečemo, da variabilna setvena norma koruze izpolnjuje svoj namen, še posebej v letih z ekstremnimi vremenskimi pogoji in se najbolj izraža v ekstremno sušnih letih.

Albert MÜLLNER