22.06.2023

Dan polja SAATBAU / Weikendorf, Avstrija

V sredini meseca junija smo obiskali poskusna polja podjetja SAATBAU v Weikendorfu v Avstriji.

Dva avtobusa slovenskih in en avtobus hrvaških pridelovalcev žit in koruze kot tudi predstavnikov zadrug in ostalih kmetijskih podjetij, si je lahko ogledala in spoznala največjo zadrugo za žlahtnjenje in pridelavo semena v Avstriji.

"Klimafit žlahtnjenje" za sodobno kmetijsko pridelavo.

Na štirih hektarjih poskusnih polj v Weikendorfu je podjetje SAATBAU predstavilo več kot 60 različnih kulturnih rastlin oziroma skupaj kar dvesto različnih sort. Srečanja se je udeležilo več kot 2.000 pridelovalcev in trgovcev iz vseh delov Evrope, tudi Slovenije, Hrvaške in Srbije, pa tudi iz drugih kontinentov.

Namen obiskovalcev je bil izmenjati izkušnje in pridobiti informacije o novih, perspektivnih sortah. Največ zanimanja je bilo za KLIMAFIT sorte ozimnih žit, oljne ogrščice, različnih krmnih dosevkov, koruze, soje in tudi drugih poljščin.

Ob vodeni predstavitvi poljščin so se pridelovalci največ časa zadržali predvsem pri sortah, primernih za pridelavo v slovenskih agroekoloških razmerah.

Po več kot enournem ogledu poskusnega polja in res izčrpni predstavitvi sort, ki sta nam jo pripravila Blaž Krancelbinder in Albert Mülner, smo lahko izvedeli, katere sorte bi bile primerne za slovenske klimatske razmere. Pridelovalci so se seznanili z lastnostmi sort, ki jih že dobro poznajo, kot so ozimni pšenici Aurelius, Tiberius in Amicus, ozimni ječmen Hannelore, rž SU Forsetti, tritikala Claudius in oljna ogrščica Artemis.

Veliko zanimanja je bilo tudi za novejše sorte, ki so v Sloveniji šele v preizkušanju. Strokovni sodelavci SAATBAU v Sloveniji pripravijo številne demonstracijske poskuse, ki jih ob žetvi tudi ovrednotijo in se na podlagi primerjave s standardnimi sortami odločijo o primernosti pridelave v Sloveniji.

SORTIMENT

»Ob enem svojih prvih obiskov avstrijskih kmetij, nas je tamkajšnji kmet pred ogledom kmetije, najprej peljal na njivo in dejal: »tu se dela pridelek, tla so najpomembnejša, bolj pomembna kot mehanizacija.«, je povedal produktni vodja Zvonko Glažar.

SAATBAU ima že dolgoletno tradicijo razvoja različnih mešanic vmesnih dosevkov. Mešanice se razlikujejo glede na prezimno trdnost in namen. Z številnimi dolgoletnimi izkušnjami so avstrijski sodelavci sestavili številne mešanice, pri katerih ima prav vsaka rastlinska vrsta v mešanici svoj pomen. Ni pomembna le sestava mešanice, temveč je zelo pomembna tudi utežna sestava.

Posebej smo si ogledali najbolj sejane mešanice v Sloveniji in sicer za izboljšanje tal mešanice FRÜH in BODENFIT, ter mešanice za pridelavo krme FUTTERPROFI EI ter WINTERFIT. V preizkušanju pa so še številne nove mešanice.

Ste bili z nami?