27.04.2020

70 let SAATBAU – živimo v času sprememb!

Podnebne spremembe in njihovi učinki na kmetijstvo so nesporni. Sušna obdobja in vroči dnevi se povečujejo, padavine padajo intenzivneje in v krajših časovnih obdobjih. Po tolerantnosti…...

SAATBAU zato svoje v različnih okoljskih razmerah najbolj stabilne sorte/hibride, označuje s KLIMAFIT. KLIMAFIT sorte/hibridi dajejo stabilne donose tudi v neugodnih okoljskih pogojih – zlasti v vročini in suši.

Naslednje hibridi koruze so KLIMAFIT:

ARNO® DKC3939 FAO 290 – ARNO® je preizkušena zvezda v zgodnji zrelostni skupini. Že na pogled privlačna rastlina je srednje visoka, stabilna, ostane dolgo zelena, storž hitro dozori. Kombinacija naštetih agronomskih lastnosti hibrida ARNO® je edinstven odgovor za ekonomiko pridelave.

ARNAUTO® DKC4541 FAO 350 – Žlahtnjenje je zahtevna, visoko strokovna naravoslovna veja znanosti. Pri hibridih koruze prihajajo vedno novi, ki so praviloma po gospodarsko pomembnih lastnosti tudi boljši od starejših. Hibrid ARNAUTO® je le eden v skupini novih hibridov. Na podlagi časa zorenja in deleža vlage v zrnju je uvrščen v začetek najbolj pomembne skupine za proizvodnjo zrnja. ARNAUTO® spada med srednje zgodnje hibride, rastlina je nižje rasti in stabilna. ARNAUTO ® zelo hitro opušča vodo (Drydown) in je zaradi nizkih stroškov za sušenje, zelo primeren za tržno pridelavo.

DANUBIO FAO 270 je zvezda med trdinkami. DANUBIO se posebej odlikuje z visoko energetsko vrednostjo silaže iz cele rastline. Visoka rastlina hibrida DANUBIO zagotavlja odličen pridelek silažne mase. Zaradi močnega stebla je, kljub svoji višini, hibrid DANUBIO zelo stabilen. Zrnje hibrida DANUBIO je v tipu trdinke (najboljša kakovost zdroba). Hibrid je trilinijski (popolna prilagodljivost).

ALANDO® DKC3969 FAO 300 po triletnem uradnem preizkušanju v Avstriji (AGES) in na podlagi rezultatov v Sloveniji predstavlja nov hibrid
ALANDO®. Hibrid zgodnje zrelostne skupine je v minulem letu tako na lažjih kot na težjih tleh s svojo stabilnostjo prepričal slovenske pridelovalce. ALANDO® nižja, stabilna in kompaktna rastlina, primerena za zgodnjo žetev ali poznejšo setev.

ABSOLUTO® DKC5064 FAO 410  je izjemen hibrid, ki se je izkazal v vseh uradnih preizkušanjih v Avstriji (AGES) in Sloveniji (KIS). Rastlina je visoka,
izjemno stabilna in ima nizko vlago zrnja v času spravila. ABSOLUTO ® odlikuje hiter mladostni razvoj, veliko ter težko zrnje. Primeren je za kombinirano uporabo, tako za pridelavo zrnja, kot za pridelavo energetsko bogate silaže.

Na spletu lahko najdete našo celotno ponudbo semenske koruze.

Vsa semenska koruza SAATBAU, je standardno tretirana s pripravkom OPTIPLUS.

OPTIPLUS
BREZPLAČNO DODATNO TRETIRANJE SEMENA
Semenska koruza SAATBAU je že standardno in brez dodatnih stroškov za pridelovalca, tretirana s pripravkom OPTIPLUS. Našim semenom tako omogočamo dober vznik in optimalni izkoristek dobrega genetskega potenciala.
• zaščiti semena pred boleznimi
• odvračanje ptic
• razvoj večje koreninske mase
• boljša vitalnost rastlin, boljša tolerantnost na stres