03.01.2016

GNOJENJE KORUZE

Gnojila naj bodo v tla vnesena tako, da bodo pod semenom

Koruza za intenziven razvoj potrebuje največ hranil v času cvetenja. Toda gnojenje mora biti uravnano tako, da so hranila vdelana v tla že dosti prej. V mladostni fazi rastlina ne sme biti podvržena primanjkovanju hrane. Pri razvitih 4-5 listih se v rastlini že formira število vrst z zrni na storžu in pri 8 – 11 listih število zrn v vrsti Poznana je slaba preskrba koruze s hranili v mladostni fazi.

Oskrba s fosforjem iz talne raztopine je omejena pri nizki temperaturi tal in zraka. Prav tako je oskrba s fosforjem slabša v izsušenih tleh v zgornjem delu tal, kjer se razvijajo korenine.

Le višja koncentracija fosforja v talni raztopini tik ob mladih koreninicah nam lahko zagotovi zadostno oskrbo. Z uporabo hibridov SAATABU, kalečemu zrnu preko sredstva za tretiranje OPTI PLUS zagotovimo startno potrebo po fosforju.

Prav tako pomembna hranila v mladostni fazi koruze so še: dušik, žveplo in magnezij. Največja potreba po dušiku sicer ni v mladostni fazi, je pa zelo pomembno, da ga predvsem v suhih pogojih, vdelamo v tal že dosti prej. Gnojenje z dušikom (pod semenom) lahko idealno izvedemo z gnojevko ali dozorelim organskim gnojem in amonijsko obliko mineralnega gnojila. Žveplo se podobno kot dušik mineralizira iz organskih gnojil. Z vsakim dodajanjem v mineralni obliki z njim vplivamo tako na višino in kakovost pridelka.

Dejavniki, ki jih moramo upoštevati pri gnojenju pred setvijo (gnojilo naj bo pod semenom)

 

  •  gnojilni odmerek zmanjšujemo glede na založenost tal,
  • v kolikor nam analiza pokaže, da imamo v tleh preko 25 mg P2O5 /100 g tal, gnojenja pod seme ne izvedemo,
  • v lažjih, s humusom revnih in peščenih tleh je zaradi mobilizacije hranil potreba večja kot v tleh z večjim deležem gline,
  • za dobro oskrbo tal s fosforjem je pomembna pH vrednost,
  • dodajanje dušika je še posebej smiselno v pričakovanju deževne pomladi. Okvirna količina je 15 – 30 kg N/ha. To količino upoštevamo pri naslednjih dognojevanjih,
  • dušik, ki ga dodamo naj bo v amidni (UREA) / amonijski obliki (del KANa),
  • ni priporočljiva uporaba gnojil v chlorid ali carbont obliki,
  • dobre izkušnje so: uporaba mineralnega gnojila, ki vsebuje dušik (amonijska oblika) in fosfor (vodotopna oblika). V kolikor so v gnojilu še elementi: žveplo, bor, magnezij se bo to zagotovo odražalo na pridelku.

Pozitivna pričakovanja od gnojenja (pod semenom) lahko pri nepravilni izvedbi hitro ustvarijo negativen učinek. V kolikor bo gnojilo odloženo tako, da bo 5 cm ob in 5 cm pod semenom, ne bo poškodb na koreninah in uspeh bo zagotovljen.

Gnojilni menegment oskrba koruze z vsemi hranili razen z dušikom naj bo izveden že pred ozirima med setvijo. Dognojujemo le z dušičnimi mineralnimi hranili, ki naj bodo v nitratni (KAN) obliki. Zelo priporočljivo je, da ob dognojevanju tal tudi medvrstno kultiviramo.

Zagotovo pa moramo strmeti k temu, da dognojevanje (dodajanje dušika) opravimo do 4 – 5 lista koruze.