04.09.2019

NOVI SORTI KAKOVOSTNE PŠENICE AURELIUS, NA POT

5 dejstev, ki nas prepričajo o sorti AURELIUS

1. PRIDELEK IN STABILNOST PRIDELKA NA NAJVIŠJEM NIVOJU

Za pšenico kot vrsto na splošno velja, da imajo  kakovostne sorte in izboljševalke zmeren pridelek. Nova kakovostna sorta  AURELIUS je pa sorta z velikim in pomembno je s stabilnim pridelkom. Med štiri-letnim uradnim preizkušanjem v Avstriji (AGES) prav tako v zadnjih dveh letih v Sloveniji je sorta AURELIUS dokazala, da daje zavidljive pridelke z odlično kakovostjo zrnja na dobrih tleh. To je lastnost domala vsake sorte. Toda AURELIUS ima genetsko lastnost prilagajanja in posledično tudi v slabših rastnih pogojih, v primerjavi z ostalini sortami,  zagotavlja presenetljivo dobro žetev.

Na referenčnem makro-preizkusu 2019 na kmetijskem posestvu Panvita, Rakičan je sorta AURELIUS dosegla pridelek: 8.177 kg/ha  (kakovostni razred A).

Graf v nadaljevanju (vir: AGES 2019), z oranžnim stolpcem prikazuje pridelek sorte AURELIUS v primerjavi z ostalimi kakovostnimi sortami na slabših tleh. Rumeni stolpec prikazuje pridelke na dobrih tleh.

Graf v nadaljevanju (vir: AGES 2019), z oranžnim stolpcem prikazuje pridelek sorte AURELIUS v primerjavi z ostalimi kakovostnimi sortami na slabših tleh. Rumeni stolpec prikazuje pridelke na dobrih tleh.

2. ZAJAMČENA KAKOVOST

Med žetvijo pšenic v letu 2019 smo z veseljem spremljali analize kakovosti, ki so pri večino sort pokazale visoka vsebnost beljakovin.  Delež visokih beljakovin v letošnji žetvi žal ni generalno pripisovati dobri tehnologiji in sortni lastnosti. V kolikor je nalivanje zrnja zaradi vročinskega vala prekinjeno, pride do prisilnega dozorevanja. V tem primeru dobimo drobno izpito zrnje, z nizko hektolitrsko maso. Ker pa se beljakovine hitreje nalagajo kot škrob, je koncentracija oziroma vsebnost beljakovin v takem zrnju višja.

Dobra hektolitrska masa, visoka vsebnost beljakovin sta genetska  lastnost sorte AURELIUS. Perfekten pogled na: Farinograf (konsistenco testa), Ekstenzograf  (raztegljivost testa) in

Alveograf (tvorba zračnega mehurja in pritisk zraka v testu) so dejstva, ki so prepričala že mnoge profesionalne mlinarje in peke. Kakovost sorte  AURELIUS ni presenečenje, kajti njena starša  sta sorti Lukullus in Capo – pojem kakovosti.

Na referenčnem makro-preizkusu 2019 na kmetijskem posestvu Panvita, Rakičan je sorta AURELIUS dosegla naslednje kakovostne parametre: hektolitrska masa: 79,6 kg; beljakovine: 14,1%; sedimentacija: 51 ml; padno število: 407 s.

V SAATBAUu svoje sorte, ki tudi v slabših pridelovalnih pogojih dajejo stabilne rezultate označujemo s KLIMAFIT.

Oznako KLIMAFIT sorta pridobi na osnovi:

  • široke genetske raznolikosti
  • nadpovprečnih pridelkov, uradnega in mednarodnega preizkušanja v različnih pridelovalnih območjih
  • sorta se ne-glede na različne stresne pogoje, vedno uvršča v sam vrh med preizkušenimi sortami
  • preizkušanje se izvaja več let in na različnih lokacijah