Razvoj produktov

Razvoj produktov tesno sodeluje z žlahtnitelji in odbira najboljše sorte/hibride za registracijo in komercializacijo semenske pridelave.

Razvoj produktov je odgovoren za razvoj sort/hibridov in pozicioniranje novih sort/hibridov. Tesna povezava z žlahtnitelji in potrebe kmetov so temelj uspešnega razvoja novih sort/hibridov.

Da bi to zagotovili, primernost sort/hibridov za določene rastne pogoje, preizkušajo v številnih poskusih in različnih podnebnih območjih v Evropi. Nacionalna odobritev sorte (npr. BAES v Avstriji) je torej le del našega znanja o sortah. V vseevropskih mrežah za preizkušanje se naše sorte/hibirid skozi nekaj let preizkušajo v številnih različnih okoljih in podnebjih. Slogan KLIMAFIT sorte/hibridi je podan le, če se sorta/hibrid dobro obnese v vseh različnih podnebnih razmerah. KLIMAFIT sorte/hibridi so naš prispevek k stabilni kmetijski pridelavi.

Ni nobenega normalnega leta! Stalne spremembe so edina konstanta.

Christian GLADYSZ
Produktni vodja SAATBAU eGen

Klimafit

Naš odgovor na klimatske spremembe

Več informacij

Iz narave, s polja na mizo!

naša dodana vrednost