Pridelovanje semen

Za pridelavo semen sta odločilnega pomena strokovnost in občutek odgovornosti. Člane zadruge, lastnike SAATBAU LINZ odlikujeta obe lastnosti. Člani skrbijo za pridelavo kvalitetnih semen že na polju vse od ustanovitve zadruge.

 

Za kontrolo pridelave semen skrbijo posebej usposobljeni zaposleni v podjetju. Vsako leto se v izbranih podnebnih regijah Avstrije in sosednjih držav razmnoži približno 350 sort 37 različnih rastlinskih vrst, za standardno in ekološko pridelavo. Trenutno poteka semenska pridelava na cca. 19.000 hektarjev površin, od tega na kar 4.600 ha poteka ekološka pridelava semen.

 

Čistost, zdravje in kalivost – vsi trije dejavniki morajo biti doseženi v največji možni meri. Kakovost semen je za SAATBAU zelo pomembna.

Hannes Hutterer, intervju

Pridelovalec semen SAATBAU LINZ

Družina HUTTERER iz kraja Raabs na reki Thayi je članica zadruge SAATBAU že od leta 1993. Vsako leto razmnožuje seme ozimnih in jarih žit. Hannes HUTTERER je vodenje kmetije od staršev prevzel leta 2012.

Razmnoževanje semeni ima v vaši družini že dolgo tradicijo. Katere rastlinske vrste razmnožujete? Na kaj morate biti pri tem pozorni?

 

Razmnožujem predvsem ozimno tritikalo in rž ter jaro pšenico. Waldviertel je tradicionalno področje, kjer se prideluje rž. Posebno pozornost moram posvetiti zadostni razdalji do drugih rženih polj, ker je rž tujeprašna rastlina in lahko z neprimerno oprašitvijo pride do zmanjšanja sortne čistosti.

Semenarjenje ozimne tritikale je v tem pogledu precej enostavnejše in z njo lažje vzdržujem razdaljo do ostalih rženih polj. Ozimna tritikala je tudi precej bolj donosna in primernejša za sušne razmere, ki so za našo regijo značilne.

Za razmnoževanje jare pšenice pa se odločam predvsem zato, da lažje razporedim jesensko setev. Vedno mi ostane kakšna površina, ki jo v jeseni težje zasejem.

 

Vaša kmetija nima najbugodnejših pridelovalnih pogojev. Kako to vpliva na upravljanje pridelkov v smislu kolobarjenja? Kakšne prednosti ponuja Waldviertel glede kakovosti rži, maka, ovsa …?

 

Glavni poudarek v pridelavi dajem ozimnim žitom in oljni ogrščici ogrščice. Obe se pred zimo optimalno razvijeta. Pomembno je, da ne sejem prepozno zaradi zelo dolgih, meglenih faz pozno jeseni (pogosto malo sonca, nizke temperature). Spomladi se vegetacija običajno začne pozneje. V letošnjem letu (op. 2020) so bile zmrzali še do sredine (nočna temperatura 9. maja -1,5 ° C), zato so se poškodbe listov pokazale na ozimnem ječmenu in jari pšenici. Waldviertel je območje z izrazitimi sušnimi obdobji v začetku poletja. Rž se zaradi manjših potreb po vodi zelo dobro spoprijema s takimi pogoji.

 

Kje vidite sebe in svojo kmetijo v naslednjih 5 letih?

 

Z današnje perspektive se mi ne zdi smiselno povečevati kmetije. Prednostna naloga bodo vlaganja v vzdrževanje in obnovo obstoječega.

 

Iz narave, s polja na mizo!

naša dodana vrednost

RAZISKAVE

Vsako leto namenimo 5% letne realizacije v raziskave in razvoj

ŽLAHTNJENJE

Uspešno žlahtnjenje je temelj razvoja. Prilagojene sorte s katerimi se bomo lahko uspešno odzvali na nove izzive, kot so naprimer podnebne spremembe.

Več informacij

SORTIMENT

Razvoj produktov je tesno povezan z žlahtnjenjem in skrbi za izbor najprimernejših sort.

VEČ INFORMACIJ

SEMENAR

Člani zadruge pridelujejo semena iz sortimenta SAATBAU.

VEČ INFORMACIJ

KVALITETNA KONTROLA SORTA, SEME

Pridelava semena se kontrolira že na polju, v času žetve, prevzema in vse do certificiranja.

VEČ INFORMACIJ

PRIDELOVALEC

Pridelovalcem nudimo seme najvišje kvalitete.

VEČ INFORMACIJ