16.08.2023

Pomoč v ujmah 2023

Spoštovani partnerji, dragi prijatelji!

Leto 2023 bo v slovenskem kmetijstvu zapisano kot najbolj težko leto za pridelavo. Številne poplave, plazovi, toča so v posevkih povzročilo ogromno škode.

Avstrijski kmetje, člani in lastniki SAATBAU izražajo podporo vsem prizadetim, ki so utrpeli škodo ter se z močjo narave še vedno borijo.

„kmet – kmetu“

V znak podpore bodo zato prizadetim, zvestim poslovnim partnerjem podarili del  potreb semena ozimnih žit v skupni vrednosti 25.000 EUR.

Do 31.8.2023 pokličite svojega terenskega svetovalca, ki bo evidentiral potrebe, da bomo donacijo lahko razdelili pomoči najbolj potrebnim.

ekipa SAATBAU