28.11.2020

Predstavitev koruze na poskusnih poljih

SAATBAU ekipa v jesenskih dneh predstavlja hibride na številnih poskusnih poljih.

Iz prakse, za prakso, strokovni svetovalci SAATBAU predstavljajo hibride na številnih poskusnih poljih po Sloveniji.

Strokovni svetovalci SAATBAU v jesenskem času pripravimo in/ali sodelujemo na številnih poskusnih poljih po Sloveniji. Izkušnje, ki jih pridobimo s sodelovanjem z našimi partnerskimi poskusnimi kmetijami in na svojih lastnih poljih nam koristijo pri odločitvah o sestavi sortimenta.

 

Poskusi so požeti in vrednoteni. Uradno objavo načrtujemo s 1.12.2020, ko bomo predstavili tudi novo spletno stran www.saatbau.com.