08.02.2024

Prvo dognojevanje ozimnih žit v letu 2024

 

Glede na to, da smo jeseni leta 2022 bili deležni tople jeseni so na mnogih njivah posevki visoki in gosti. Oskrba s hranili ni dohajala tega razvoja, zato pogosto opazimo porumenelost, ki jo lahko pripišemo naslednjim dejavnikom:

 

  •  temperatura toplega zraka nad 6 ⁰C na eni strani  in hladna tla na drugi strani so aktivirala rast brez zadostne oskrbe hranil iz tal. Rastline so zaradi tega začele razgrajati klorofil, kar je liste porumenilo,
  • zbita tla na obrobju njiv in kolesnicah,
  • slaba porazdelitev gnojila,
  • pregosti posevki zaradi prevelike količine semena,
  • pomanjkanja hranil v tleh.
Slika: Različno obarvana njiva ječmena, nekateri razlogi: neenakomerno razporejeno gnojilo, temnejše obarvane vozne poti so posledica pomanjkanja mangana ali prevelika setvena gostota.

Kaj se priporoča?

 

Kemična analiza listov pokažejo, da rastlini primanjkuje predvsem dušika, kalija, fosforja in cinka. Na podlagi tega je priporočljivo hitro gnojenje s kompleksnimi gnojili NPK z dodatkom žvepla in po možnosti ostalih mikro elementov.

Več o tej temi pa v prispevku Saatbau Akademije

Saatbau akademija
Slika: Ječmen, januar 2023. Leva slika:  vitalna rastlina z večjo zasnovo klasa. Desna slika: rastlina iz pregostega posevka je rumena in ima manjšo zasnovo klasa.

Katera mineralna gnojila izbrati?

Pri ozimnem ječmenu, dobre kmetijske prakse kažejo da je primerno gnojilo na podlagi amon sulfata (dušik v nitratni in amonijski obliki z dodatkom žvepla). V zelo gostih posevkih je priporočljivejšo gnojilo, ki temelji na amonijskem sulfatu (amonijska oblika dušika z dodatkom z žveplom).

Pri tritikali, pšenici, rži in piri je priporočljivo, da ne potenciramo dodatnega razraščanja zato je tudi tukaj tako kot pri gostih ječmenih primerna amonijska oblika dušika. V primeru, da so rastline šibke, slabo razraščane uporabimo amon slufat gnojilo.

Izjemno goste posevke (zlasti ozimni ječmen) lahko dognojujemo tudi foliarno in uporabimo sečnino (UREA). V tem primeru mora biti gnojilni odmerek 30 kg N/ha. Listnih ožigov zaradi tega ni za pričakovati, v kolikor  bodo, to ne bo imelo hujših posledic. Prednost te oblike gnojenja je, da zmanjšamo razraščanje. Uporaba sečnine se naj ne izvaja pri nizkih temperaturah, v ozračju naj bo  vsaj 10 – 12 ⁰C. Dobrodošla je tudi uporaba gnojevke, toda le ta naj bo razredčena.

avtor: Zvonko Glažar

produktni vodja