Kvaliteta semena

Dobavljena semena so podvržena strogemu preverjanju kakovosti. Pregled semen se začne z oddajo letine in konča z uradnim državno preizkušanjem, certificiranjem semen.

Dodelava semen

V SAATBAU dodelovalnih centrih v Leondingu in Geinbergu (Zgornja Avstrija) ter Neuhofu (Gradiščanska) vsako leto sprejmemo, shranimo, očistimo, dodelamo in pripravijo za certificiranje približno 50.000 t semen. Dodelovalne linije SAATBAU LINZ so primerni za dodelavo semen vseh vrst zrnja, koruze, oljnic, beljakovinskih in krmnih rastlin. Primerne pa so tudi za proizvodnjo različnih mešanic semen.

Kvaliteta semena je za nas najbolj pomembna

Ob vsaki dostavi semena vsaj dvakrat preverimo količino, hektolitrsko težo in vlažnost semena. Med postopkom čiščenja se vzorci neprestano kontrolirajo, predvsem glede čistoče semena. Samodejni vzorčevalniki, ki so v lasti Agencija za zdravje in varnost hrane (AGES), nenehno, avtomatsko, naključno vzorčijo seme. Tem vzorcem se preverja čistots, vlaga, teža tisoč zrn, kaljivost in zdravje semena.

Seme se tretira z ustreznimi fungicidi, insekticidi in mikroelementi ter vreči. Po vrečenju se ponovno naključno odvzamejo vzorci in preveri kvaliteta semena.

Le  stroga pravila in dosledno spoštovanje le teh nam omogočajo najboljšo mogočo kvaliteto semenskega blaga.

 

Kontrola kvalitete

Za podjetje SAATBAU je samoumevno, da neprestano izboljšuje kakovost svojih izdelkov in povečujemo njihovo varnost. Certifikati po mednarodnih standardih dajejo dodatno zagotovilo. Certificiramo posamezne dodelovalne centre, ravno tako pa tudi posamezne izdelke.
Lokacije v Linzu, Geinbergu in Neuhofu imajo certifikat GMP + od leta 2016. Ta standard je prelomen za industrijo krmil. Proizvodi na lokaciji Kefermarkt, kjer se pripravljajo zelišča in začimbe, imajo certifikat Kosher od leta 2017. Da bi povečali varnost hrane in kakovost izdelkov, imata Kefermarkt in ekološko posestvo Pöttelsdorf certifikat FSSC 22000. Ti standardi in norme ustvarjajo podlago za nenehno izboljševanja. Glavna prednostna naloga SAATBAU LINZ je povečevanje kakovosti za pridelavo varne hrane in varnih semen.
Prizadevanje, da naredimo najboljše za naše stranke, je bilo in je osnova za uspeh podjetja SAATBAU LINZ.

Aktualni certifikati:
ISO 9001, ISO 22000 FSSC, HACCP, BIO, GMP+, Kosher.

Iz narave, s polja na mizo!

naša dodana vrednost

RAZISKAVE

Vsako leto namenimo 5% letne realizacije v raziskave in razvoj

ŽLAHTNJENJE

Uspešno žlahtnjenje je temelj razvoja. Prilagojene sorte s katerimi se bomo lahko uspešno odzvali na nove izzive, kot so naprimer podnebne spremembe.

Več informacij

SORTIMENT

Razvoj produktov je tesno povezan z žlahtnjenjem in skrbi za izbor najprimernejših sort.

VEČ INFORMACIJ

SEMENAR

Člani zadruge pridelujejo semena iz sortimenta SAATBAU.

VEČ INFORMACIJ

KVALITETNA KONTROLA SORTA, SEME

Pridelava semena se kontrolira že na polju, v času žetve, prevzema in vse do certificiranja.

VEČ INFORMACIJ

PRIDELOVALEC

Pridelovalcem nudimo seme najvišje kvalitete.

VEČ INFORMACIJ