13.04.2022

Rastni regulatorji v strnih žitih

Tako, kot je uporaba certificiranega semena začetek nečesa dobrega, je tudi uporaba rastnih regulatorjev možnost za stopnjevanje intenzitete tehnologije. Bolj kot komercialno ime pri rastnih regulatorjih je pomembno, da poznamo aktivno snov, kajti le-te so med seboj različne in raznoliko je tudi njihovo delovanje na uravnavanje fizioloških procesov v rastlini.

Kateri rastni regulator izbrati in kdaj ga uporabiti?

CCC (720 g/l Chlormequat-chlorid). Aktivna snov v rastlino prehaja preko listov in tudi preko korenin, zaradi tega morajo biti korenine daljše od 5 cm. Aktivna snov deluje na dva rastlinska hormona. Na prvega z imenom   Giberelin (hormon, ki s spodbujanjem delitve celic vpliva na: raztezek stebel, aktivnost cvetnega  praha,  polnjenje zrnja), deluje tako, da ga zavira. Doseže se zmanjšanje  razdalje med prvim in drugim in tudi med naslednjimi internodiji, posledično se zmanjša celotna rastlina in  odebeli premer stebla. Drugi hormon je  Cytokinin (stimulira rast prvega in drugega stranjskega pripravka), aktivna snov na njega deluje pa tako, da ga stimulira.

Uporaba rastnega regulatorja, ki bazira na aktivni snovi Chlormequat-chlorid, s komercialnim imenom Stabilan je priporočljiva na pozno jeseni posejanih posevkih, kje pomladanski sklop ni zadosten, pšenica:  (le 1 do 2 poganjka na rastlino oziroma od 250 do 400 poganjkov /m²). Prva aplikacija je primerna v fenofazi (EC 25 – 29) v odmerku 0,5 do 0,7 l/ha in druga v podobnem odmerku v fenofazi (EC 30 – 31). Priporočljivo  je dodajati mangan (Mn).   Za ukrep se odločimo, ko bo povprečna dnevna temperatura preko 8 °C in nočna ne bo pod 5 °C. V kolikor bodo čez dan temperature visoke, slabšega delovanja aktivne snovi zaradi nižjih nočnih temperatur ne bo.  Odmerek  rastnega regulatorja z aktivno snovjo Chlormequat-chlorid  ob istočasni uporabi s fungicida iz skupine azolov (Metconazol in Tebuconazol), zaradi podobnega delovanja zmanjšamo. Herbicidov k rastnim regulatorjem praviloma ne dodajamo. Aktivna snov Chlormequat-chlorid, je glede uporabe skupaj z herbicidi še najbolj dopustna. Nepravilnosti pri uporabi: prepozna aplikacija ali uporaba v suši – vpliva na pridelek.

Medax Top (50 g/l Prohexadion-calcium + 300 g/l Mepiquat-chlorid + Turbo). Deluje na  zaviranje sinteze hormona Giberelin  že zgodaj in tudi pozneje. Obe aktivni snovi prodirata v rastlino preko listov in stebla,  zmanjšujeta razdalje med prvim in drugim in tudi med naslednjimi internodiji.  Aktivna snov Mepiquat-chlorid omogoča uporabo že po 5 °C. Delovanje je idealno med 12° C do 20° C. Možnost uporabe je do faze (EC 39). Aktivna snov Turbo (žvepleni amonijak) je dodana zaradi boljšega delovanja.  Odmerek  rastnega regulatorja z aktivno snovjo Mepiquat-chlorid  ob istočasni uporabi s fungicidi iz skupine Metconazol in Tebuconazol, zaradi podobnega delovanja zmanjšamo. Herbicidov k rastnim regulatorjem ne dodajamo, primer aktivna snov: Pinoksaden.  S poznejšo aplikacijo zmanjšamo lomljene klasnih vreten (izgube klasov) pred žetvijo.

Moddus, Moksa (250 g/l Trinexapac-ethyl).  Aktivna snov v rastlino prehaja preko listov.   Deluje na osnovi poznega zaviranja sinteze  hormona  Giberelin. Podobno kot pripravki CCC zmanjšanje  razdalje med prvim in drugim in tudi med naslednjimi internodiji, posledično zmanjša celotno rastlino in odebeli premer stebla. V kolikor ima Stabilan lastnost, da krepi razvoj stranskih poganjkov  (ker zmanjša apikalno dominanco) sta Moddus ali Moksa rastna regulatorja, ki zavirata delovanje hormnona Citokinin in posedično in v nadaljevanju rast vseh poganjkov. Manjši in  slabše razviti stranski poganjki propadejo.

Uporaba rastnega regulatorja, ki bazira na aktivni snovi Trinexapac-ethyl, s komercialnimi imeni: Moddus, Moxsa je priporočljiva na zgodaj  jeseni posejanih posevkih,  kjer je pomladanski sklop zelo bujen, pšenica:  (več kot 3 poganjki na rastlino oziroma preko 1.000 poganjkov /m²). Prva aplikacija je primerna v fenofazi (EC 25 – 30) v odmerku Moddus  ali Moxa 0,25  l/ha. Druga v  odmerku Moddus  ali Moxsa 0,2 l/ha + 0,8 l/ha CCC v fenofazi (EC 31 – 37). Pri pozni aplikaciji, po pojavu zastavičarja, so v  kombinaciji z neprimernim vremenom  možne poškodbe na rastlini. Za ukrep se odločimo, ko bo povprečna dnevna temperatura preko 8 °C, optimalno je 12 °C. Herbicidov k rastnim regulatorjem ne dodajamo, primer aktivna snov: Pinoksaden.

Camposan Extra (660 g/l Ethephon). Aktivna snov vpliva na rastni hormon Etilen (hormon, ki deluje nasprotno od Giberilina. Etilen pospešuje dozorevanje, skrajša razdaljo med zadnjima internodijema, zmanjša lom klasov).  V rastlino vstopa preko listov.  Temperatura čez dan naj bo več kot 15 ⁰C in ponoči ne pod 5 ⁰C, temperature ne smejo padati. Herbicida ne dodajamo. Možnost uporabe je do faze (EC 39),  toda ne prehitro. Uporaba te aktivne snovi pri fazi (EC 32) krajša klas in zmanjša oploditev.