06.12.2021

Razkrivamo nove hibride koruze, ki bodo v prodaji že to sezono

S skoraj 68.000 ha oz. 38%  je koruza med najbolj zastopanimi kulturami v slovenskem poljedelskem prostoru.  Predvsem zaradi sorazmerno ugodnih naravnih danosti za pridelovanje in pretežne usmerjenosti slovenskega kmetijstva v živinorejo. S koruzo je namreč v naših razmerah mogoče na relativno enostaven in poceni način pridelati
največjo količino energije na površinsko enoto.

Podobno kot drugje po svetu, so se tudi pri nas v zadnjih letih pridelki koruze občutno povečali, saj se hibridi iz leta v leto izboljšujejo in presegajo svoje predhodnike. Stalno preverjanje lastnosti hibridov temelji na rezultatih zelo natančnih poskusov. Na podlagi večletnih rezultatov se ocenijo vse gospodarsko pomembne lastnosti hibridov koruze, kot so količina, kakovost, stabilnost pridelka, odpornost proti lomu in poleganju rastlin, dolžina rastne dobe, odpornost proti najbolj pogostim boleznim in različnim stresom med rastjo koruze.

V letu 2021 smo preizkušali veliko novih hibridov in na podlagi rezultatov z veseljem delimo z vami nove "zvezde" za prihodnjo setev.
ATLANTICO
FILMENO
ADORNO ®
ANTARO ®
ALERO ®
ARSANTTO ®
AMBITIO ®
ASSPRO ®
PREVERI NOVOSTI