28.05.2019

S SANACIJO TRAVNE RUŠE, DO BOLJŠE KAKOVOSTI IN VEČJEGA PRIDELKA

Prav je da se v Sloveniji, kot deželi s tradicionalno govedorejsko proizvodnjo zaradi ekonomike pridelave povečuje in intenzivira raba večletnega travinja. Pogosti prehodi s težko kmetijsko&hel...

 

Posebnost večletnega travinja je pestra florna sestava, ki se z leti in zaradi dejavnikov okolja in prej zapisanih razlogov tudi spreminja.

Med gospodarsko zanimivimi in pomembnimi vrstami trav v večletnem travinju je travniška latovka (Poa pratensis).  Znotraj družine (Poa) sta tudi enoletna latovka in (Poa anua)  in navadna latovka  (Poa trivialis), ki sta v travni ruši zelo zastopani toda zaradi svojih lastnosti manj zaželeni.

 

Navadna latovka

Pomadi jo tudi do meter visoko, tako kot v travni ruši travinja   videvamo tudi ob robih njiv, v mejicah in kolovozih. Zardi svoje zgodnosti v ruši zapolni prazna  pomladanska mesta, ki so nastala zaradi: milih zim in pojava miši, zmrzali, bolezni trav in propada trav zaradi suše.   Po naslednjih košnjah ostane nizka in ne tvori stranjskih pogankov.

Med letom jo prepoznamo po tipičnih  svetlejših šopih, ki se v primerjavi z ostalimi travami tudi z dodajanjem  dušika le za malenkost  obarvajo v temno zeleno. Korenine navadne latovke  so v intenzivno gnojenih travnikih  plitve zelo goste, stolonske imajo tipičen neprijeten vonj.

Navadna latovka v travni ruši ni zaželena, ker:

 • hitro zapolni travna mesta,
 • večji delež navadne latovke v ruši zmanjša količino in kakovost pridelka,
 • med košnjo se pogosti izruvajo korenine, ki dajejo silaži neprijeten vonj,
 • v silaži je prisotna zemlja,
 • z uporabo gnojevke v ruši z navadno latovko povečujemo neprepustni sloj odmrle listne mase, tvori se »flis«, ki onemogoča tok zraka v tla  je vir bolezni in gnojevki ne dopušča pronicanje v zemljo. Izgube dušika in vpliv na okolje sta večja.

Po vzoru vzdrževalcev športnih travnatih igrišč je smiselna tudi sanacija travinja za kmetijko rabo:

 • Optimalen letni čas za sanacijo travinja  z velikim deležem navadne latovke: od avgusta do septembra,
 • Priprava: travinje nizko pokosimo,
 • Primeren čas znotraj dneva, po 10 uri, ko se rastline od rose posušijo,
 • Primerna tehnika: z močno  travniško brano obdelamo travno rušo. Navadna latovka ima plitve korenine, katere se bodo hitro izruvale. V kolikor bomo  drugi hod z brano izvedli prečno na prvega bo učinek še večji. Po vsakem prehodu izruvano maso iz površine odpeljemo.
 • Vsejavanje s primerno sejalnico. Sledi naj valjanje ali paša.
 • Setvena količina: 20 – 25 kg (odvisno od potrebe)
 • Gnojenje: v letu sanacije in vsejavanja ne gnojimo, s tem zadržujemo rast obstoječih trav in mladim rastlinam omogočamo dostop do svetlobe.
 • Prvi ukrep v naslednjem letu: Standardno gnojenje in zgodnja košnja za silažo.

Preizkušene mešanice:

 • TOPP , večletna travna mešanica brez detelj, za silažo in seno
 • NI, večletna travno deteljna mešanica, za silažo in seno
 • G, večletna travno deteljna mešanica, za pašo in košno rabo