14.03.2022

Saatbauer – da bo kmetovanje lažje

Napredna pridelava od setve do žetve

Pri Saatbau Slovenija smo se odločili, da bomo 3 krat letno izdali revijo z aktualnimi strokovnimi članki, ki bodo v pomoč našim kupcem. Naš cilj je, da ste s pridelkom naših sort zadovoljni. Na dober pridelek pa ne vpliva samo kvalitetno seme, pač pa tudi dobra agrotehnika. Prav je, da skupaj naredimo največ, kar je v naši moči, da bo ekonomika pridelave najboljša.

V tej številki se bomo posvetili nekaterim pomembnim temam, o katerih so pisali naši strokovni sodelavci.

Koruza, rastlinska vrsta, ki je na slovenskih poljedelskih površinah najpomembnejša, se zaradi naravnih sprememb seje bolj zgodaj, kot so bili tega vajeni naši starši ali stari starši. A spremembe s seboj prinašajo tudi nekatere stalnice, na katere pa vseeno ne smemo pozabiti. V prispevku »Kaj si seme želi?« smo se tako dotaknili nekaterih dejstev, ki jih je neglede na ekološke pogoje vseeno potrebno upoštevati.

Prispevek »Kakovostna silaža ima vedno mesto v obroku« govori o dejstvu, da se uspeh v hlevu prične že na njivi.

Soja je bila v Sloveniji sejana že na več kot 5.000 ha in njena prisotnost bo v prihodnje z veliko verjetnostjo večja, zato smo v prispevku »Soja, dobro je vedeti« zbrali nekaj pomembnejših tehnoloških ukrepov, ki jim je pri pridelavi dobro slediti. Ozimna žita so bila v jeseni 2021 večinoma pravočasno sejana in za doseganje dobrih rezultatov v pridelavi, so nekateri spomladanski ukrepi nujni.

V prispevku »Rastni regulatorji v strnih žitih« smo se dotaknili pomena in razlik med njimi.

Slovenija je travnata dežela in krma s travinja prvi in najbolj ekonomičen pridelek v govedoreji. Kaj vse pa lahko sami postorimo za še boljši pridelek, pa najdemo v članku.

Nismo pa pozabili tudi na Vas, ki z nami sodelujete že vrsto let. Predstavljamo Vam kmetijo ŠKROBAR Jana, ki vrsto let preizkuša naše sorte in hibride, predvsem pa v poskusih sledi tudi strokovnim tehnološkim navodilom naših svetovalcev.

Želim Vam prijetno branje in veliko uspeha s setvijo semen iz SORTNEGA IZBORA SAATBAU!

Prelistaj Saatbauer-ja

V primeru dodatnih vprašanj, se obrnite na naše strokovne svetovalce, ki vam bodo z veseljem pomagali:

Marjeta MOHORIČ – vodja trženja

Zvonko GLAŽAR – vodja svetovanja Slovenija

Andrej VENCELJ – Dolenjska, osrednja Slovenija, Notranjska, Primorska

Jernej PETERKOVIČ – Posavska, Celjska

Blaž KRANCELBINDER – Podravje, Koroška

Barbara BELŠAK – Pomurje, Podravje

Janez VREČEK – Gorenjska

Poišči svetovalca v svojem kraju