10.08.2023

SETVENI TERMIN ZA OLJNO OGRŠČICO

70 odstotkov pridelka in stabilnosti sta odvisna od priprave zemlje pred zimo in pravočasnega časa setve.

Ne glede na to, ali je bila njiva preorana ali minimalno obdelana, bi naj optimalno razvita rastlina, pred zimo tvorila:

  • 10–12 listov,
  • 8–12 mm premer koreninskega vratu,
  • dolžina korenine približno 20–25 cm,
  • da, ima rastni vršiček še v zemlji

Oljna ogrščica je do stadija štirih listov posebej občutljiva na stres. Če je v začetku oktobra mrzlo in vlažno, raste dobro razvita rastlina dalje, medtem ko tista, ki je dosegla le dva lista, v rasti zaostane.

Čas setve

Zmotna so mnenja, ki govorijo o poznejši setvi (septembra), z razlogom, da rastlina nebi šla previsoka v zimo. Eden izmed žlahtniteljskih ciljev sodobnih hibridov in linijskih sort je tudi sposobnost spomladanske regeneracije oziroma obnove. Pri dobri tehnologiji moramo strmeti k pravočasni setvi. Zgoraj je navedena fenološka faza, (EC 20), ki bi jo naj imela rastlina pred zimo. Toda, kdaj sejati, da se bo rastlina do zime razvila, do te stopnje? Potrebno je rastlini prisluhniti.

1Rast jeseni se bo ustavila*, ko bo 6 zaporednih dni povprečna dnevna temperatura pod 5 °C, do takrat bi morala biti v fenofazi (EC 20), da pa bo to naredila mora od setve, do mirovanja absorbirati dovolj toplote. To se imenuje: vsota efektivnih temperatur nad pragom 5 °C, ki pa mora biti od 650 do 680 °C.

2. Dobro razvit koreninski sistem je osnova za močno in z vodo priskrbljeno rastlino. Na njihovo rast ne vplivajo samo dobro pripravljena in pogojena tla.  Razvoj korenin pozno poleti in jeseni je precej odvisen od temperature tal. V kolikor bo seme kalilo v tleh  s 15 ° C bo se formiralo za 29 % več stranskih koreninskih laskov in celo 55 % več jih bo, če bo kalilo pri 20 °C v primerjavi s temperaturo tal 10 °C.

Več svetlobe-večja fotosinteza-intenzivnejša rast korenin

V prepričanju, da bomo pri poznem terminu setve, pričakovani manjši pridelek kompenzirali tako, da bomo povečali setveni odmerek nam ne bo prineslo zadovoljivih rezultatov. Naloga listov je: da absorbirajo svetlobo, preko fotosinteze tvorijo sladkor in ga pošljejo v korenine. To se dogaja le do začetka kratkega dne (21. september). Pri pozni in pregosti setvi, bodo rastline premalo časa izpostavljene dolgemu dnevu in še med seboj si bodo konkurirale zaradi svetlobe.

 

 

O  pridelku oljne ogrščice se odloča že jeseni

 

Pravilna priprava tal in  pravočasna setve sta zelo pomembna, ki pa  pogojujeta tudi uporabo rastnega regulatorja s katerim rastlini nudimo zaščito zoper bolezni in reguliranje rasti.

 

Na osnovi prej zapisanega bi bil optimalni čas setve v Pomurju v tretjem tednu in v Podravju v četrtem tednu meseca avgusta. Oljna ogrščica, še posebej novejši hibridi in sorte imajo lastnost, da se pomladi regenerirajo  (obnova zaradi mehanske poškodbe rastline, ki je nastala zaradi snega, ker je bila visoka). Spomladanska regeneracija je sortna lastnost. >Hibrid GRAF im oceno 1 (najvišja možna ocena za regeneracijo).

Zvonko Glažar

produktni vodja