28.09.2023

Sorte in tehnologija pridelave ozimnega ječmena

Medtem, ko pridelek pri dvovrstnih sortah temelji na  zmernem  številu zrn na klas (18 do 22) in veliko absolutno maso zrnja (48 do 52 g) je pri večvrstnih sortah podlaga za dobro žetev sklop s 550-650 klasi/m² z večjim  številom zrn na klas (35-40) in srednjo absolutno maso (40-45 g).

Dvovrstne sorte (Lentia, Hannelore, SU Laubela)

Setveni odmerek je odvisen od časa setve in kakovosti pripravljenega setvenega sloja tal. Približno 310-360 zrn/m² (+/- 50 zrn/m²). Sorte tega tipa klasa so manj primerne za sušna območja. Rastline  so bolj stabilne, lom stebla je manjši, zrnje je  večje z večjo  hektolitrsko maso z izjemno visoko energetsko in beljakovinsko vrednostjo.

Večvrstne sorte (Adalina)

Setveni odmerek je manjši, približno 280-320 zrn/m², ki se glede na setvene pogoje in čas setve korigira z (+/- 50 zrn/m²). Sorta Adalina je v primerjavi z dvovrstnimi sortami primernejša za sušna območja, klas je težji možnost poleganja je večja. Gnojenje z dušikom naj bo manjše.

Parametri višine pridelka glede na dejavnike

Dvovrstni  ječmen

Večvrstni ječmen

Setev, število zrn/m ²

310-360

280-320

Število močnih stebel s tremi listi  pred začetkom vegetacije

1.000-1.200

600-800

Število klasov/m²

850-1.000

550-600

Prehrana z dušikom (N)    
Potrebna količina N za 1 tono pridelka (kg/ha)

17-20

16-19

Jesenki odmerek N, ki mu dodamo tudi fosfor, (kg/ha)

30

30

Začetek vegetacije (EC 21-29), (kg/ha)

60-80

50-60

Začetek kolenčenja (EC 31-32), (kg/ha)

35-40

20-30

Vidne prve rese (EC 49), (kg/ha)

35-40

35-40

Setev ječmena  zadnje tri dni septembra do prve polovice oktobra

Ječmen se mora v obdobju kratkega dne popolnoma razrasti. V začetku aprila bo svetel del dneva daljši od 13 ur, začne se obdobje dolgega dne in rastline kot je ječmen, preidejo v obdobje generativne faze. Razraščanje se takrat konča in zato mora rastlina do takrat absorbirati zadost­no količino toplote. Natančne empirične izkušnje navajajo, da je optimalni čas setve ječmena v Sloveniji od 25. septembra do 5. oktobra. Setveni odmerek je v tem primeru manjši (310 zrn/²). Morebitne vzroke za pojav virusa BYDV lahko manjšamo s tolerantnimi sortami (sorta Sensation, sorta ki je tolerantna na virusa BaYMV, Typ 1,2) ali insekticidi. Pre­pozne setve pa prinesejo slabo razraščene rastline, ki se kljub obilnemu spomla­danskemu dognojevanju ne razrastejo. Posledično je nižji tudi pridelek. Temu se lahko delno izognemo s povečanjem setve­ne norme, kar pa ne zagotavlja enakovred­nega pridelka.

V nadaljevanju so predstavljeni podatki praktičnega poskusa (vir:  Saatbau Avstrija, dežela Štajerska), ki se ujemajo z rezultati mnogih znanstvenih raziskav.

Pridelek zrnja dvovrstnega  ječmenu SUEZ, glede na ča setve in setveni odmerek

Datum setve

Število zrn/m²

Pridelek (kg/ha)

15. 9. 2020

300

7.314

8. 10. 2020

330

6.925

13.11. 2020

360

5.651

 

Pridelek zrnja večvrstnega  ječmenu SENSATION, glede na ča setve in setveni odmerek

Datum setve

Število zrn/m²

Pridelek (kg/ha)

15. 9. 2020

270

8.264

8. 10. 2020

300

7.459

13.11. 2020

330

6.108

 

Z rastnimi regulatorji do sigurnega pridelka

Pri stabilnih sortah zadošča že en poseg z rastnim regulatorjem. Pri pričakovanem velikem  pridelku in sortah, ki so podvržene poleganju je gospodarsko opravičena dvo-kratna uporaba.  Zgodnje tretiranje v fazi (EC 31-32) začetek kolenčenja. Uporabi se aktivna snov Trinexapac-ethyl (0,4-0,6 l/ha) pri dvovrstnih  in pri večvrstnih  (0,6 l/ha).

V kolikor se s prvim ukrepom skrajša rastlina v spodnjem predelu, se razdalje med internodiji  naslednjih delov običajno podaljšajo in celotna dolžina rastline se skoraj ne spremeni. Vendar pa se stabilnost stebla opazno izboljša.  Šele po  drugi aplikaciji (EC 37-49) od pojava zastavičarja do pojava prvih res, se zmanjša celotna rastlina in okrepi klasno vrteno.  Uporabi se aktivna snov Ethephon (0,25-0,4 l/ha) pri dvovrstnih in pri večvrstnih sortah (0,3-0,6 l/ha).

Pri močnem sončnem obsevanju in pomanjkanju vlage je potrebno količino rastnega regulatorja zmanjšati za 20-30 %.  Rastni regulator lahko mešamo s fungicidi, če uporabljamo fungicide iz skupine Azol, zmanjšamo količino regulatorja za 25 % . V  primeru vročine in sušnega stresa se priporočajo ločene aplikacije.

 

Zvonko Glažar

produktni vodja