07.12.2021

Uspeh v hlevu se začne že na njivi

MME - nova generacija silažnih hibridov

 

V žlahtniteljski postaji Schönering smo v preteklosti vzgojenim številnih hibridom silažne koruze z izstopajočimi pridelki in hitrim mladostnim razvojem, dodali novo generacijo hibridov, ki se postavljajo z dobro prebavljivostjo. Hibridi nove genetike so bili razviti v sodelovanju z živinorejci najboljših posestev in opravičeno nosijo oznako MME (Milk-Meat-Energy = mleko-meso-energija).
Naši žlahtnitelji so se posvetili tudi delu koruzne rastline, ki je bil do sedaj domala zanemarjen in sicer steblu in celični steni. Rezultati raziskav in dosežkov so predstavljeni v naslednjih točkah.

Osnova je zdrava rastlina

Zdrava listna masa koruzne rastline zagotavlja nizko raven mikroorganizmov v pridelku in je torej osnova za visokokakovostno krmo. Na odmrlih delih rastlin je pogosto veliko mikroorganizmov, ki povzročajo večje težave pri siliranju, zlasti pri tlačenju, kaj je lahko tudi eden izmed razlogov za slabo stabilnost silaže.

 

Dobra stabilnost z visoko prebavljivostjo

Zaradi naraščanja primerov vremenskih ekstremov je pri izbiri hibrida zraven količine in kakovost pridelka vse pomembnejša tudi lastnost stabilnost rastline. Za slednje je v rastlini odgovorna celična stena, ki se sestoji iz celuloze, hemiceluloze in lignina. Lignin je »les« in je skoraj neprebavljiv. Žlahtniteljska umetnost je ustvariti zelo stabilen hibrid z malo lignina v celični steni, kajti tudi od le-tega je odvisna prebavljivost surove vlaknine.

Večja prebavljivost rastline povečuje količino zaužite krme

Škrob v storžu je skoraj v celoti prebavljiv, razlike med hibridi pa pri tem dejstvu skoraj nične. Velika razlika med hibridi je pri prebavljivosti preostalega dela rastline. Glede na to, da je od celotne koruzne rastline polovica storž in druga polovica prestali del rastline je dovolj razlogov in povodov zakaj smo se posvetili raziskovanju celične stene in dela rastline, ki ni storž. Na kmetijskih posestvih kjer so pridelovalne površine limitirajoči faktor je kakovost silaže bistvenega pomena. V kolikor smo bili včasih zadovoljni z 48 urno prebavljivostjo v vampu nam danes novi v tej smeri selekcionirani hibridi ponujajo prebavljivost surove vlaknine že v 24 urah. Od enega dneva hitrejšega poteka prebavljivosti, kar je odlična lastnost silaže je pomembnejši še delež prebavljivosti NDF (celuloza, hemiceluloza in lignin). Z vsakim procentom večjo prebavljivost se poveča količina zaužite krme, ki pa potencira tako proizvodnjo mleka in mesa.

Pridelek škroba je zagotovljen

Z vsemi silažnimi hibridi, ki so tudi preizkušeni in imajo dobre rezultate za proizvodnjo zrnja ter rastejo v primernih pogojih lahko pridelamo zadovoljivo količino škroba. Pri zelo visokih hibridih lahko vsebnost energije v silažni masi povečamo z višino žetve.

Uravnotežen delež v vampu stabilnejšega škroba

Da bi v obroku dobili visok delež in dober izkoristek koruze je dobro, da je škrob klen posledično stabilen, kar pomeni da se ga le manjši del prebavi v vampu in večji preostanek v tankem črevesu. Žival ima iz škroba prebavljenega v tankem črevesu večji izplen, je manj zakisanja vampa (acidoza), počutje je boljše. Novi hibridi iz skupine MME genetike so pretežno po tipu zrnja trdinke, imajo prej opisano lastnost: vsebujejo v vampu stabilen škrob. Optimalni delež suhe snovi v silaži naj bo 32 % do 39 %.

Več in kakovostno

Razumno je, da je velik pridelek silažne mase med osnovnimi zahtevami pri izbiri hibrida. Žlahtnitelji in semenarji se v sodelovanju z živinorejci trudimo in tudi smo uspeli vzgojiti hibride, ki so dobri po pridelku in najboljši po kakovosti, ki se izraža v ješčnosti.

MME – Mleko, Meso, Energija: 

• nova genetika silažnih hibridov
• agronomske prednosti: hiter mladostni razvoj + stabilnost rastlin + Stay-green + tolerantnost na nizke temperature
• prehranske prednosti: zdrave rastline ob žetvi + več škroba + boljša prebavljivost + odlična ješčnost

Ponudba hibridov iz skupine MME:

AMELLO, tip zrnja: trdinka (FAO 190),
ATLANTICO, tip zrnja: trdinka (FAO 270),
FILMENO, tip zrnja: poltrdinka (FAO 290)

Zakaj naročiti koruzo z Maisbutlerjem?
  • Enostavno in pregledno naročanje
  •  Zagotovljena izbira hibrida in tretiranja
  • Hitrejša naročila imajo prednost
  • Dostava k želenemu trgovcu pravočasno
  • Manj skrbi, več udobja in več časa za druge pomembne stvari
  • Sodelovanje v on-line nagradnem žrebanju 31.1.2022

 

Nagradno žrebanje 31.1.2022 ob 10. uri na FB SAATBAU Slovenija

NAGRADA: 50% vrednosti naročila v MAISBATLERJU oz. največ 1.000 EUR (podatke vpišite čitljivo, v razpredelnico navedite število vreč semenske koruze pakirane po 50.000 zrn)

Izpolni naročilo