10.01.2019

Z NAJBOLJŠIM TRETIRANJEM SEMENA KORUZE, NAJBOLJŠI PRIDELKI

Koruza za intenziven razvoj potrebuje največ hranil v času cvetenja. Toda gnojenje mora biti uravnano tako, da so hranila vdelana v tla že dosti prej.

Fosfor ima največji vpliv  na razvoj korenin in v fazi cvetenja, kjer vpliva na število zrn. Prav tako so rastline robustnejše (boljša odpornost na lom) ter bolj odporne na sušo in bolezni.

Trend dobrega pridelka je pravočasna (zgodnja setev koruze). Rdeče-vijolično obarvane mlade so pokazatelj, da v rastlinskih celicah primanjkuje fosforja, čeprav ga je v tleh dovolj.

 

Slika 1: Pomanjkanje fosforja v rastlini
Oskrba s fosforjem iz talne raztopine je omejena pri nizki temperaturi tal in zraka.

Graf 1: Rastlini dostopni fosfor glede na temperaturo tal.

Fosfor je v tleh zelo nemobilen, zato je pomembno, da ga ob setvi dodamo neposredno ob seme. v primerjavi z ostalimi hranili je fosfor rastlinskemu lasku dostopen  le takrat, ko je čisto ob njem.

Slika 2: Oddaljenost hranila od korenine, ko je rastlini še dostopno

Le višja koncentracija fosforja v talni raztopini tik ob mladih koreninicah nam lahko zagotovi zadostno oskrbo. Z uporabo hibridov SAATABU, kalečemu zrnu preko sredstva za tretiranje OPTI PLUS zagotovimo startno potrebo po fosforju.

Kaj je inovativno tretiranje semena OPTI PLIS:

Vsako seme SAATBAU koruze  je profesionalno obdano z:

  • Fungicidom (mešanica treh fungicidov), ščiti seme pred boleznimi v času vznika
  • Repelentom (odvračalo za ptice) /mokrit/
  • Super hranilni,  elementi: (Zn, Mn– mangan, P205). Rastlini je zagotovljen fosfor tik ob koreninskem  lasku