poľnohospodár

Našim poľnohospodárom dodávame osivo všetkých plodín a ponúkame atraktívne zmluvy na nákup úrody.

Sme spoľahlivým partnerom rakúskych poľnohospodárov. Zaručujeme vysokokvalitné osivo a spoľahlivý servis pri spracovaní dodávateľských zmlúv. Našim partnerským poľnohospodárom ponúkame možnosť zabezpečiť si odbyt svojej úrody prostredníctvom zmlúv, a to pre ekologické aj konvenčné farmy. V rámci projektov zmluvného poľnohospodárstva organizujeme zmluvný reťazec od poľnohospodára až po spracovateľa, a tým spájame dodávky našich dodávateľov z radov poľnohospodárov.

Dodávame

včas našim poľnohospodárom osivo všetkých plodín, ktoré vyprodukovali naši zamestnanci v obvyklej vysokej kvalite.

Garantujeme

ako spoľahlivý partner národného a medzinárodného potravinárskeho priemyslu, dodávky vysokokvalitných, certifikovaných poľnohospodárskych surovín našim partnerským spoločnostiam.

Poskytujeme

šľachtením odrôd prispôsobených lokalite a citlivých na podnebie našim poľnohospodárom stabilné výnosy a kvalitu plodín, ako aj zachovanie rozmanitosti miestnych odrôd plodín.

Zabezpečujeme

šľachtením odrôd prispôsobených lokalite a citlivých na podnebie našim poľnohospodárom stabilné výnosy a kvalitu plodín, ako aj zachovanie pôvodnej rozmanitosti plodín.

Ďakujeme

našim poľnohospodárom. Hodnota vidieckeho poľnohospodárstva a kvalitných regionálnych potravín sa čoraz viac dostáva do pozornosti spotrebiteľov a zaslúži si naše uznanie a úctu.

Z prírody na stôl

Náš hodnotový reťazec

Odroda Osivá Poľnohospodári Množitelia Šľachtenie Výskum OSIVÁ MNOŽENIE ZABEZPEČENIE VÝKUPU-ODBYTU BEZPEČNOSŤ ZÁSOBOVANIA

Výskum

SAATBAU LINZ investuje 5 % svojho ročného obratu do výskumu a vývoja nových osivárskych produktov.

Šľachtenie

Úspešné šľachtenie rastlín vytvára základ pre neustály vývoj a prispôsobovanie odrôd, aby boli schopné úspešne reagovať na nové výzvy, ako je napríklad zmena klímy.

Zistite viac

Odroda

Vývoj produktov je úzko prepojený so šľachtením a vyberá najúspešnejšie odrody na certifikáciu.

Množitelia

Členovia družstva Saatbau množia odrody s maximálnou starostlivosťou.

Kontrola kvality

Vstupné osivo sa podrobuje prísnej kontrole kvality. Kontrola osiva sa začína už pri dodávke úrody a končí pri štátom testovanom certifikovanom osive.

Zistite viac

Poľnohospodári

Našim poľnohospodárom dodávame osivo všetkých plodín a ponúkame atraktívne zmluvy na nákup úrody.