17.08.2023

Ko slabo kaže s pridelki koruzne silaže.

Pomoč: kratkotrajna mešanica za njivske površine!

Iz vidika kmetijstva želimo čim hitreje pozabiti leto 2023, kajti narava nam je vzela ogromno in tudi koruzno silažo. Zraven tega,  da nam intenzivna pridelava zelene krme na njivskih površinah zagotavlja pester kolobar in visoko kakovostne krme, je setev kratkotrajnih deteljno travnih mešanic tudi edina možnost za delno kompenziranje izpada pridelka koruzne silaže.

Tudi v zelo intenzivnih praksah se žal še vedno dogaja, da se za vmesni dosevki za pridelovalne voluminozne krme uporablja zgolj mnogocvetna ljuljka. Smiselno bi bilo v prakso vpeljati  pridelavo in konzerviranje visoko kakovostne beljakovinske krme v obliki mešanic trav in metuljnic z visokim deležem slednjih.

 

S  pridelavo voluminozne krme s temi mešanicami v obliki prezimnih krmnih dosevkov se v osnovi  ne zmanjšuje proizvodnega potencial njivskih površin za pridelavo hrane, oziroma, se zaradi pozitivnih vplivov na rodovitnost tal celo povečuje. Preko vpeljevanja več metuljnic se zmanjšuje potreba po mineralnih N gnojilih v njivskem kolobarju.

V nadaljevanju je predstavljen statistično pravilno zasnovan  in ocenjen poskus, katerega  rezultati potrjujejo prednost mešanice pred samostojnim posevkom mnogocvetne ljuljke. Rezultati so odraz diplomskega dela v slovenskem prostoru. Leto 2015.

Tabela 1: Višina in kakovost pridelka med mnogocvetno ljuljko in mešanico EI

Rezultati prve košnje

Mnogocvetna ljuljka

Mešanica EI

Z mešanico  EI pridelamo

Pridelek zelen mase  (kg/ha)

25.630

44.722

19.002  kg/ha več zelen mase

Delež sušine – SS (%)

20,8

17,9

 
Pridelek – SS (kg/ha)

5.331

8.005

2.674 kg več SS/ha

Delež beljakovin v SS (%)

7,9

13,4

650 kg/ha več surovih beljakovin

NEL (MJ/kg SS)

7,52

8,73

29.794 več MJ/ha

V kolikor je glede na  sestavo mešanica EI primerna za enoletno rabo (košnja jeseni in še ena zelo obilna pomladi), mešanico z imenom Futterprofi IM lahko kosimo eno do dve leti.

Deteljno travna mešanica Futterprofi EI

Sestava: inkarnatka, aleksandrijska detelja,  skrižana ljuljka, mnogocvetna ljuljka, enoletna ljuljka.

Tako kot v vseh strokovno pripravljenih mešanicah je tudi v tej, da vsaka rastlinska vrsta zadolžena za nekaj. Aleksandrijska detelja, posejana v  času setve vmesnih dosevkov bo po vzniku  intenzivno rastla in bo za razliko od ostalih komponent že v tem letu dosegla  fazi brstenje in cvetenje. V tem obdobju bo zraven tega, da bo  odlična čebelja paša tudi hranilno najbolj bogata in s tem oplemenitila celotno mešanico v jesenski košnji. Inkarnatka bo za razliko od prej opisane detelje najintenzivnejši pridelek naredila zgodaj pomladi, takrat bo tudi intenzivno rdeče polepša krajino, za katero ji bomo hvaležni ljudje in čebele. V tem obdobju bo tla močno obogatila z dušikom iz zraka. Zraven njiju bodo rastle ljuljke, ki bodo absorbiran dušik pridoma izkoristile. Skrižana ljuljka, bo poskrbela za trpežnost in pokritost travne ruše in pridelek pri morebitni drugi pomladanski košnji  naslednjega leta.   Mnogocvetna ljuljka bo z svojo intenzivnostjo predvsem pomladi odgovorna za pridelek in za dobro fermentacijo potrebne sladkorje. Enoletna ljuljka bo svojo vlogo glede pridelka in lahko topnih ogljikovih hidratov odigrala že jeseni. Pomladi  se bo starala hitreje, s tem bo doprinesla dobrodošlo večjo sušino silirne mase.

FUTTERPROFI EI

Tehnološka priporočila za mešanico EI:

– posejemo do prve polovice septembra

– zaradi drobnih semen priporočamo dobro predsetveno pripravo

– možni sta  že 1- 2  košnja jeseni

– posevek zgodaj pomladi pognojimo z dušikom, do 60 kg/ha

– zelo obilni pomladanski košnji ni potrebno dodajati silirnega dodatka

– po košnji pomladi, posevek zaorjemo in posejemo koruzo

– setveni odmerek: 30 kg/ha. Pakiranje v vrečah po 10 kg

 

Zvonko Glažar

produktni vodja