deteljno travna mešanica

FUTTERPROFI EI

Za najvišji pridelek in kakovost

 • mešanica za napredne, intenzivne govedorejske kmetije
 • pridelek je primeren za zeleno krmo ali silažo
 • silaža se zaradi prisotnosti sladkorja iz ljuljk odlično silira, detelja jo obogati z beljakovinami
 • mešanica se odlično vključuje v okoljske programe, tla obogati z do 40 kg/ha dušika

Opis

Intenzivna deteljno travna mešanica, cenovno ugodna in primerna kot vmesni posevek. V utežni florni sestavi ruše je več kot polovica detelje (inkarnatka). Ogromen pridelek v pomladanski košnji se zaradi prisotnosti ljuljke odlično silira. Mešanica FUTTERPROFI EI je odličen predposevek.

  Setvena norma

  • Embalaža: 10 kg
  • Čas setve: april-sredina septembra
  • Priporočila: 30-40 kg/ha

  Profil sorte

  OSTALE LASTNOSTI
  Splošni vtis
  1 zelo slabo
  Setvena norma
  25 0

  Klasifikacija po AGESu - Inštitut za trajnostno rastlinsko pridelavo
  *Klasifikacije po oceni žlahtnitelja

  Sestava:
  27% aleksandrijska detelja (Trifolium aleksandrinum)
  24% inkarnatka (Trifolium incarnatum)
  15% enoletna ljuljka (Lollium multiflorum)
  18% mnogocvetna ljuljka (Lolium multiflorum)
  16% skrižana ljuljka (Lolium x boucheanum Kunth)

  Novice & Informacije