Klimafit

V SAATBAUu svoje sorte, ki tudi v slabših pridelovalnih pogojih dajejo stabilne rezultate, označujemo s KLIMAFIT.

Oznako KLIMAFIT sorta pridobi na osnovi:

  • široke genetske raznolikosti
  • nadpovprečnih pridelkov, uradnega in mednarodnega preizkušanja v različnih pridelovalnih območjih
  • sorta se neglede na različne stresne pogoje, vedno uvršča v sam vrh med preizkušanimi sortami
  • preizkušanje se izvaja več let in na raličnih lokacijah

KLIMATSKE SPREMEMBE – NAŠ ODGOVOR NANJE

Izzivi podnebnih sprememb so prisotni povsod, še posebej v kmetijstvu. Priča smo vročinskim in sušnim stresom na eni strani, ter močnim, dolgotrajnim padavinskim obdobjem, na drugi strani. Kot odgovor na te spremembe, se povečuje povpraševanje po sortah, stabilnih na nepredvidljive, spremenljive vremenske razmere.

Na vremenske ekstremi v zadnjih letih (suša, vročina, poplave) ne moremo vplivati. Vplivamo pa lahko na način obdelave tal. Na eni strani moramo zagotoviti zmanjšanje izhlapevanja vlage iz tal, po drugi strani pa zagotoviti izboljšanje »skladiščenja« vlage v tleh in povečanje odcednosti v času močnega deževja. Namen je zagotoviti vodo, ko jo naše rastline potrebujejo.

Poleg kopičenja humusa in izboljšanja strukture tal, je pomembna tudi pravilna izbira sorte/hibrida, ki je prilagojen spreminjajočim se vremenskim razmeram. Pri tem je zelo pomembna tudi usmeritev žlahtnjenja v smeri prilagodljivejših sort/hibridov.

Žlahtnjenje in odbira novih sort/hibridov poteka v Sloveniji primerljivih rastnih razmerah, s čimer je zagotovljena naravna prilagodljivost sort/hibridov.

Žlahtnitelji svoje selekcijske poskuse izvajajo na območjih z velikimi podnebnimi stresi s čimer zagotovijo večjo prilagodljivost sort/hibridov. Žlahtniteljski cilji so usmerjeni v povečanje koreninskega sistema, optimalen mladostni razvoj in zdravje rastlin vse do žetve, s čimer želijo zagotoviti čim višje donose v spremenljivih vremenskih razmerah, kot so na primer močne padavine ali sušni stresi.

Naši žlahtnitelji intenzivno delajo na razvoju podnebnim razmeram prilagodljivih sortah/hibridih, da bi s tem zagotovili čim boljše donose uporabnikom našega semena.

KLIMAFIT sorte in hibridi: